Цікава математика

Супрунюк Тетяна Валерiïвна
Керiвник гуртка «Цікава математика»

Розклад занять гуртка«Цiкава математика»

Понеділок Вівторок
9:00 – 9:15 «Бджiлка»(I п.)9:00 – 9:15 «Усмiшка»(I п.)
9:25 – 9:40 «Бджiлка»(IIп.)9:25 – 9:45 «Усмiшка»(II п.)
9:50 – 10:15 «Ромашка» (I п.)09:55 – 10:15 «Зiрочи» (I п.)
10:25-10:50 «Ромашка» (II п.)10:25 – 10:45 «Зiрочи» (II п.)

Гурток « Цiкава математика»

Особливістю Програми гуртка «Цікава математика» є її спрямованість на створення умов цілеспрямованого розвитку логічного і варіативного мислення, удосконалення всіх пізнавальних процесів на основі математичного матеріалу.

В назву вкладено головне завдання – зацікавити дітей математикою, показати її могутність і красу, навчити любити її.

На заняттях гуртка «Цiкава математика» дiти вчаться:

 • добирати та групувати предмети за зразком, за заданою ознакою;
 • орієнтуватися у часі та просторі.
 • визначати рiвнiсть i нерiвнiсть сукупностей предметiв, положення ïх у просторi вiдносно себе чи в ланцюзi предметiв;
 • розрiзняти та називати геометричнi фiгури, видiляти та називати ïх складовi частини;
 • визначати кiлькiсть предметiв у множинi;
 • розрiзняти кiлькiсну та порядкову лiчбу; позначати числа цифрами;
 • розуміти поняття «наступне число», «попереднє число»; на скільки наступне число більше за попереднє; на скільки попереднє число менше за наступне;
 • дізнаватись про способи утворення чисел з попереднього числа та з наступного;
 • вивчають склад чисел першого десятка;
 • оперувати матиматичними знаками пiд час обчислення та порiвняння чисел або кiлькостi предметiв;
 • розв’язувати простi арифметичнi задачi;
 • вибирати арифметичну дiю в процесi розв’язання простоï арифметичноï задачi;
 • дiяти самостiйно згiдно iз заданим наочним алгоритмом.

Всі заняття гуртка«Цiкава математика» проводяться у формі гри, спрямованi на розвивток у дітей пам’ятi, уваги, мислення та уяви, оскільки без цих якостей немислимий розвиток дитини в цілому. У зв’язку з цим велике значення має поєднання дидактичної гри з математичним змістом.

1. Ігри з цифрами і числами

2. Ігри подорож в часі

3. Ігри на орієнтування в просторі

4. Ігри з геометричними фігурами

5. Ігри на логічне мислення

Будуємо геометричні фігури

smart
Знайомимося з математичними знаками
Вивчаємо склад числа 4
smart
smart