Методичне об’єднання вихователів дошкільного підрозділу

Керівник методичного об’єднання дошкільного підрозділу:

Мета роботи методичного об’єднання вихователів дошкільного підрозділу:

       Забезпечення якості освіти, ефективності інновацій колективним пошуком та перевіркою, відпрацюванням та впровадженням кращих традиційних та нових зразків педагогічної діяльності, взаємним педагогічним спілкуванням, обміном досвідом; вироблення єдиних підходів, критеріїв, норм та вимог до оцінки результатів освітньої діяльності дітей та педагогів.

Завдання методичного об’єднання:

      Організація та проведення заходів із підвищення рівня освітнього процесу, обговорення питань теорії і практики навчання та виховання, організація обміну досвіду кращих педагогів ЗДО, ознайомлення з новинками методичної, педагогічної, науково-популярної літератури тощо.

Головний зміст роботи МО:

       Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду, перегляд нетрадиційних форм занять, режимних моментів, самостійної діяльності дітей, педагогічних нарад, творчих звітів, лабораторій.