Моніторинг якості освіти

Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти

за І семестр 2020-2021н.р.

3 клас Учитель Кирпиченко О.Є.

Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти

за І семестр 2020-2021н.р.

3 клас Учитель Кирпиченко О.Є.

https://school7.ks.ua/wp-content/uploads/2021/01/monitoryng-navchalnyh-dosyagnen-uchniv-3-klas.docx

Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти за 2019-2020 н.р.

https://school7.ks.ua/wp-content/uploads/2021/01/monitoryng-navchalnyh-dosyagnen-zdobuvachiv-osvity-za-2019-2020-n.r.-1.docx

Зведена таблиця визначення рівня засвоєння знань дітей за освітніми лініями

у межах Базового компоненту дошкільної освіти України за 2019-2020 н. р.

Зведена таблиця визначення рівня досягнень дітей – випускників за освітніми лініями

 у межах Базового компонента дошкільної освіти України

за 2019/2020 н. р.

https://school7.ks.ua/wp-content/uploads/2021/01/monitoryng-doshkilnykiv-2019-2020-n.r..docx