Мовленнєва скарбничка

Супрунюк Тетяна Валерiïвна
Керiвник гуртка «Мовленнєва скарбничка»

Розклад занять

Середа П’ятниця
9:00 – 9:15 «Усмiшка»(I п.)9:00 – 9:15 «Бджiлка»(I п.)
9:25 – 9:45 «Усмiшка»(IIп.)9:25 – 9:40 «Бджiлка»(II п.)
9:55 – 10:20 «Ромашка» (I п.)10:00 – 10:20 «Зiрочи» (I п.)
10:30-10:55 «Ромашка» (II п.)10:30 – 10:50 «Зiрочи» (II п.)

Гурток « Мовленнєва скарбничка»

    Мовленнєвий розвиток дитини є одним із важливих чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві. Рівень розвитку мовлення визначає рівень сформованості  соціальних і пізнавальних досягнень дитини, її потреб та інтересів, знань, умінь і навичок.

     Календарне планування гуртка «Мовленнєва скарбничка» розроблена з урахуванням державних вимог до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини перед її вступом до школи, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція,  наказ МОН України від 12.01.2021р. № 33), чинних для використання в дошкільних навчальних закладах комплексних освітніх програмах  «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.), «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник Крутій К.Л.) та використанням елементiв методики «Розвивального читання» Л. Шелестовоï.

На заняттях гуртка « Мовленнєва скарбничка» дiти вчаться:

 • правильно вимовляти загальновживанi слова;
 • об’єднувати предмети в тематичні групи;   
 • виокремлювати  зайвi слова iз семантичного ряду;
 • добирати синонiми, антонiми;   
 • правильно вимовляти вивченi звуки;
 • розвивати вмiння звукового аналiзу мови;
 • видiляюти у словах перший та останнi звуки;
 • розрiзняти на слух м’якi та твердi приголоснi;
 • називаюти букви украïнського алфавiту;
 • читати склади з вивченими буквами;
 • диференцiвати поняття «звук», «склад», «слово»; 
 • визначати наголос у словах;
 • розвивати вмiння подiлу слiв на склади;    
 • визначають  мiсце звукiв у словi за допомогою схем та фiшок;
 • читати слова з вiдкритими та закритими складами;                 
 • заучувати вiршi, скоромовки, чистомовки з вивченими звуками;
 • брати учась у дiалозi; використовувати форми звертання;            
 • використовувати в мовленнi питальнi, окличнi та розповiднi речення;
 • складати сюжетних розповiдей за змiстом дидактичних картин;
 • дотримуватися культури спiлкування.

В основі системи розвиваючих занять закладені наступні принципи:

 • сукупність ігрової та пізнавальної діяльності дітей;
 • змістовність і доступність матеріалу;
 • постійна зміна видів діяльності;
 • вільне спілкування;
 • опора на позитивне в дитині;
 • освоєння нового через практичні дії з використанням різних

каналів надходження інформації;

 • поступове ускладнення навчально-розвивальних завдань;
 • поступовий рух від конкретного до абстрактного, від почуттєвого до логічного;
 • підвищення розумової активності дітей;
 • розвиток здатності до емоційної регуляції власної поведінки; єдність навчальних та виховних впливів.      

    Серед різноманітних інноваційних підходів з навчання дітей читання вирізняється авторська методика Людмили Шелестової. В роботу з дітьми дошкільного віку вона впроваджується з 1998 року, має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

    Мета методики: розвиток дітей (інтелектуальний, мовленнєвий, чуттєвої сфери, мотивації, дрібної моторики тощо), задоволення вікових потреб; навчання малюків читати, але не з метою підготовки до школи та набуття високої техніки цього виду діяльності, а за для позитивної мотивації, отримання задоволення від процесу діяльності, прищеплення любові до читання.

Знайомимось з приголосними звуками

Подорожуємо країною казок
Вивчаємо голоснi
Вчимося дiлити слова на склади