Навчальний план 2020 – 2021 н. р.

Пояснювальна записка

  У дошкільному підрозділі Херсонськоїпочаткової школі № 7 Херсонської міської ради (далі –школа) функціонує 6 груп: 1 група дітей раннього віку (2–3 роки), 1 група дітей молодшого дошкільного віку (3–4 роки),1 група дітей середнього дошкільного віку (4–5 років),1 різновікова група , 2 групи дітей старшого дошкільного віку (5–6 років). Режим роботи дошкільного підрозділу становить: 5 груп по 10,5 годин та 1 (чергова) група з  12-ти годинним терміном перебування. Навчальний план сформований згідно з вимогами освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Форми організації освітнього процесу будуються згідно з методичними рекомендаціями до освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Навчальний рік починається 01 вересня і закінчується 31 травня, з 01 червня по 31 серпня триває літньо-оздоровчий період. Тричі на рік (вересень, січень, квітень) здійснюється моніторинг результативності засвоєння діючої програми дошкільниками.

Читати повністю: https://school7.ks.ua/wp-content/uploads/2020/12/navchalnyj-plan-na-2020-2021-1.docx

Пояснювальна записка

до навчального плану Херсонської початкової школи  № 7

на 2020-2021 навчальний рік

І. Загальні засади

 Херсонська  початкова школа № 7. Школа містить дошкільний підрозділ. Юридична адреса комплексу: м. Херсон, вул. Перекопська, 171 А.

На  2020-2021 навчальний рік у школі І ступеня – 3 класи, в яких навчається 64 учні.

    Навчальний план комплексу складено у відповідності до Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.  2016 року № 988-р., Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 ( у 1-3 класах), листа Міністерства освіти і науки України №1/9 – 344 від 25.05.2018 «Про завершення експертизи освітніх програм», листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.  Початкова школа»,  Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ( ДСанПІН 5.2.008-01), наказів Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, Статуту школи.

  Навчальний план для 1, 2, 3 класів складено  відповідно до Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, до Типового навчального плану освітньої програми, що реалізує інтегровану освітню систему для початкової школи  Цимбалару А.Д. (освітній проект «Світ чекає крилатих»),  схваленого для використання в закладах загальної середньої освіти ( протокол ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 24.12.2019 за №22.1/12-Г-1203), (додатки № 1, 2,3).

 Режим роботи школи  представлений у додатках № 4, 5, 6.

 Інваріантна складова сформована на державному рівні та створює умови здобуття повної початкової освіти всіма учнями з урахуванням державних

стандартів, потреб учнів. У школі  передбачена наповнюваність класів до 22 учнів. Наповнюваність класів до нормативу фінансується за позабюджетні кошти. 

Читати повністю: https://school7.ks.ua/wp-content/uploads/2020/12/navchalnyj-plan-2020-2021-8.doc