Навчальний план 2021 – 2022 н. р.

Пояснювальна записка

  У дошкільному підрозділі Херсонськоїпочаткової школі № 7 Херсонської міської ради (далі –школа) функціонує 5 груп: 1 група дітей раннього віку (2–3 роки), 1 група дітей молодшого дошкільного віку (3–4 роки),1 група дітей середнього дошкільного віку (4–5 років),1 змішана група , 1 група дітей старшого дошкільного віку (5–6 років). Режим роботи дошкільного підрозділу становить: 4 групи по 10,5 годин та 1 (різновікова) група з  12-ти годинним терміном перебування. Навчальний план сформований згідно з вимогами освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Форми організації освітнього процесу будуються згідно з методичними рекомендаціями до освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Навчальний рік починається 01 вересня і закінчується 31 травня, з 01 червня по 31 серпня триває літньо-оздоровчий період. ричі на рік (вересень, січень, квітень) здійснюється моніторинг результативності засвоєння діючої програми дошкільниками.

Пояснювальна записка

до навчального плану Херсонської початкової школи  № 7

на 2021-2022 навчальний рік

І. Загальні засади

 Херсонська  початкова школа № 7. Школа містить дошкільний підрозділ. Юридична адреса комплексу: м. Херсон, вул. Перекопська, 171 А.

На  2021-2022 навчальний рік у школі І ступеня – 4 класи, в яких навчається 88 учнів.

    Навчальний план складено у відповідності до Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 “Про твнесення змін до Державного стандарту початкової освіти, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 “Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти” (набув чинності з 01.01.2021 р.), наказів Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, Статуту школи.

  Навчальний план для 1-4 класів складено  відповідно до Типового навчального плану освітньої програми “Світ чекає крилатих”, що реалізує інтегровану освітню систему для початкової школи  Цимбалару А.Д. (лист Державної служби якості освіти України від 22.09.2020 №01/01-23/1115 “Щодо результатів експертизи освітньої програми «Світ чекає крилатих»)  (додатки № 1, 2, 3, 4).

 Режим роботи школи  представлений у додатках № 5, 6, 7, 8.

Розклад дзвінків у додатках № 9, 10, 11.

 Інваріантна складова сформована на державному рівні та створює умови здобуття повної початкової освіти всіма учнями з урахуванням державних стандартів, потреб учнів.