Порядок подання заяв про випадки булінгу

Затверджений наказом від 01.09.2020 року № 107

Порядок

подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в

Херсонській початковій школі № 7

1.      Заяву про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, особи, свідком яких вони були особисто, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, або постраждали від булінгу (цькування) подають директору.

2.      Директор розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування.

Директор забезпечує розгляд заяви з дотриманням конфіденційності.

3.      Директор інформує заявників письмово (якщо це зазначено у заяві) про заходи реагування згідно чинного законодавства.

Форма заяви про випадки булінгу (цькування)

Директору Херсонської початкової школи №7

Поперечнюк І.В.

______________________________(ПІБ заявника)

____________________________________(Адреса)

______________________(Контактний телефон)

ЗАЯВА

Повідомляю Вас про прояви булінгу (цькування) щодо мене/моєї дитини,учня/учениці_____класу,____________________________________________ (ПІБ учня/учениці) учнем/учнями/вчителем/вчителями,________________________________________, (ПІБ учня/учнів, вчителя/вчителів). Які проявляються у:_________________________________________________ _________________________________________________________(перерахувати факти цькування, вказати час, місце і інші обставини, а також наслідки цькувань)________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,Прошу Вас належним чином вивчити факти, зазначені у заяві, і повідомити про прийняте рішення та вжиті заходи у встановлений законодавством термін.

«_____» ___________ 20__ року                ________               /______________/             

                                                      (Підпис)                                                   (ПІБ заявника)