Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
          Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Херсонської початкової школи № 7
Херсонської міської ради (далі − Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIIІ, який почав діяти з 28 вересня 2017 року  (стаття 41. Система забезпечення якості освіти) та інших нормативних документів.
Система забезпечення якості освітньої діяльності в закладі загальної середньої освіти.
Внутрішня система забезпечення якості освіти в школі передбачає:
·                   стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
·                   систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
·                   оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
·                   оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників;
·                   оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
·                   забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
·                   забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
·                   створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища;
·                   інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.
Внутрішні чинники якості загальної середньої освіти:
·              якість основних умов освітнього процесу;
·              якість реалізації освітнього процесу;
·              якість результатів освітнього процесу.
Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в Херсонській початковій школі  № 7.
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

Читати повністю: https://school7.ks.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennya-pro-vnutrishnyu-systemu-zabezpechennya-yakosti-osvity-2020-1.docx