Звіт директора

Звіт

директора Херсонської початкової школи № 7 Херсонської міської ради

перед громадськістю Інни ПОПЕРЕЧНЮК

за 2020-2021 навчальний рік

       У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про осві­ту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту комплексу, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

    Діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої ком­петентності учнів.  

І. Освітнє середовище

         Головним завданням школи залишається надання  якісних освітніх послуг, задоволення запитів в першу чергу дітей,  батьків і громадськості.

        Упродовж навчального 2020-2021 року у закладі учасники освітнього процесу працювали над створенням сучасного, безпечного, комфортного освітнього середовища,  яке забезпечує  комфортні і безпечні умови навчання та праці, створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, можливості дітям робити власний вибір, можливості для розвитку нових та удосконалення наявних практичних навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших, сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини.

 1. Організація освітнього процесу

       На початок 2020-2021 навчального року в закладі було відкрито 3 класи шкільного підрозділу та 6 груп дошкільного підрозділу.

      Заклад працює за п’ятиденним навчальним тижнем. Викладання предметів проводиться державною українською мовою.

     Організація освітнього процесу здобувачів освіти шкільного підрозділу здійснювалась у відповідності Державного стандарту загальної початкової освіти,  Типової освітньої програми «Світ чекає крилатих», Типового навчального плану освітньої програми «Світ чекає крилатих», дослідно-експериментальної роботи «Впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання для формування ключових компетентностей здобувачів освіти у групах закладів дошкільної та  класах закладів загальної середньої освіти зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громади  на 2019-2023 р. р.».

 У шкільному підрозділі з метою створення комфортних умов для навчання передбачена наповнюваність класів до 22 учнів. Наповнюваність класів до нормативу фінансується за позабюджетні кошти.

      Станом на 1 вересня кількість здобувачів освіти становила 64 учні, на кінець року – 69. Протягом року із закладу вибула 1 учениця,  прибуло 6 учнів. Показники кількості здобувачів освіти у порівнянні з 2019-2020 навчальним роком збільшилися на 15% ( 9 учнів).

      Дошкільний підрозділ відвідувало 148 вихованців. Всього заклад відвідувало 215 дітей.

      Режим роботи дошкільного підрозділу, у порівнянні з минулим роком, залишився сталим: 5 груп 10,5 – годин та 1 (чергова) група 12 годин.

      Упродовж навчального року працювали: 1 група для дітей раннього віку (2-3 роки) – 23 дитини, 1 група дітей молодшого дошкільного віку (3-4 роки) – 26 дітей, 1 група дітей середнього дошкільного віку –28 дітей, 2 групи дітей старшого дошкільного віку (5-7 років) – 46 дітей, 1 група (змішана)- 25. Наповнюваність груп становила 100%.

       Організація освітнього процесу дошкільників здійснювалась у межах Базового компоненту дошкільної освіти за державною оновленою програмою навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

       З метою оцінки якості освітніх і управлінських процесів, та напрацювання рекомендацій щодо вдосконалення діяльності школи серед батьківської громади школи проводилось дослідження – анонімне онлайн анкетування у гугл формі.

       В анкетуванні прийняли участь 147 учасників. За результатами анкетування 80% дітей йдуть до закладу охоче. 97% батьків учнів зазначили, що вчителі завжди справедливо оцінюють навчальні досягнення дитини. 95 % опитуваних задоволені організацією освітнього та виховного процесу в закладі. 92% батьків оцінили облаштування та зручність школи (облаштування території, дизайн та комфорт приміщень: вестибюлі, актова зала, коридори, чистота та облаштування класів, туалетних кімнат, їдальні, спортивної зали,  температурний режим) на вищому і достатньому рівні.

Більшість батьків (98%) отримують інформацію про діяльність закладу від класного керівника та на батьківських зборах, з сайту і з соціальних мереж.

      (90%) батьків  зазначили, що їх права, як учасника освітнього процесу не порушуються.

 1. Фінансування

       Всього за 2020-2021навч. рік надійшло:

– до загального фонду бюджету 6 693 888грн.;

– на спеціальний рахунок 1 538 247грн;

– 164 256 грн. надійшло на благодійний рахунок Школи, 92 406 грн. з них були витрачені на закупівлю продуктів харчування для  шкільного підрозділу комплексу, 48 700 грн. на капітальний ремонт ігрового майданчику та понад 23 тис. грн. назакупівлю будматеріалів для ремонту.

    Видатки на заробітну плату із загального фонду бюджету складають     4 480 814грн., на заробітну плату зі спеціального рахунку Школи  спрямовано – 625 788 грн., а це важливий чинник для підтримки педагогів та можливість творчо реалізуватись.

Видатки зі спеціального фонду

       Крім того, позабюджетні кошти дозволяють створювати комфортні умови для організації освітнього процесу. На розвиток матеріально-технічної бази школи із спеціального рахунку спрямовано 322 674 грн. та 56 750 грн. на оплату комунальних послуг.

Значимою підтримкою для Школи є надходження благодійних коштів. Цього року вдалося закупити будівельні матеріали  на суму 23 150 грн.  та провести капітальний ремонт ігрового майданчику – 48 700 грн.

    Завдяки підтримці управління освіти протягом 2020-2021 н.р. було залучено ще майже 550 тис.грн. з міського бюджету, а саме:

 • встановлення пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу – 189 795,60 грн.;
 • придбання спортінвентарю для запровадження нових сучасних видів спорту серед школярів (корфбол, флорбол,чирлідинг, бадмінтон, фрізбі, регбі й петанк) за проектом Олександра Педана JuniorZ– 20000 грн.;
 • на ігровому майданчику Школи № 7 було встановлено 2 ґрунтові батути  – 199 860 грн.;
 • поточний ремонт системи опалення – 35 863 грн.;
 • поточний ремонт теплового пункту(частково оплачено зі спец.фонду) – 12 722 грн.;
 • протипожежні двері – 15 000 грн.

Крім того, на втілення ключової реформи Міністерства освіти і науки «Нова українська школа» було витрачено понад 60 тис. грн. на облаштування першого класу та створення належного освітнього середовища.

    Зі спеціального рахунку для вдосконалення матеріально-технічної бази було залучено156 080 грн. ,з яких:

 • 1717 грн. витрачено на вдосконалення бібліотечного фонду;
 • 7060 грн. – придбання принтера;
 • 18050 грн. – придбання моноблока ASUS;
 • 1580 грн. – телевізор Samsung 55 (часткова оплата, основну частину оплачено з загального фонду за реформою НУШ);
 • 18 636 грн. – придбано 3 металопластикові вікна;
 • 40177 грн. – витрачено на капітальний ремонт музичної зали;
 • 10 513грн.  – придбано плівку для підвісної стелі в музичній залі;
 • 20 392 грн. – придбано лінолеум для музичної зали;
 • 16 672 грн. – поточний ремонт теплового пункту (часткова оплата із загального фонду);
 • 21 283 грн. – поточний ремонт дошкільної групи (4 гр.).

ІІ. Управлінські процеси

   Управлінська діяльність закладу спрямована забезпечувати якість освіти і ґрунтується на неухильному дотриманні вимог законодавства і передбачає стратегічне та поточне планування освітньої діяльності, організацію освітнього процесу, моніторинг виконання поставлених задач.

2.1. Робота з педагогічними кадрами

    У 2020-2021 навчальному році працювало 27 педагогічних працівників, з них: 1 директор, 1 заступник директора з навчально-виховної роботи, 5 учителів (1 сумісник), 12 вихователів, 4 керівників гуртків (з них 3 сумісники), 2 музичних керівника (1 сумісник), 2 практичних психолога (1  в декретній відпустці).  90 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра.

    Створюють навчальне середовище педагогічні працівники які  мають наступні кваліфікаційні категорії

№ з/пКваліфікаційна категорія2020-2021 н.р.
1.«спеціаліст вищої категорії»6
2.«спеціаліст І категорії»7
3.«спеціаліст ІІ категорії»4
4.«спеціаліст»5
5.Педагогічне звання «вихователь-методист»2
6.Педагогічне звання «старший учитель»2

2.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

       У школі створено умови для професійного зростання педагогів. За 2020-2021 навчальний рік вчитель Тонконог Т.В., вчитель англійської мови Зіневич І.В., вихователі Даневич О.В., Святченко І.С.  пройшли курси підвищення кваліфікації у Комунальному

вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

     9 педагогів школи  директор Поперечнюк І.В., заступник директора Курченко В.М., Кирпиченко О.Є., Тонконог Т.В., Чепель І.В., Кравченко В.О., Сердюк М.В., Дидіна С.В., Набільська Г.Р. пройшли навчання за освітньою програмою «Критичне мислення», Поперечнюк І.В. пройшла навчальний курс Міжнародного Фрьобель- семінару м. Кассель (Німеччина) в Херсонському державному університеті, Офісі доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти та роботи з іноземцями.

       Вчителі Тонконог Т.В., Чепель І.В. проходять Сертифікацію вчителів.

       У 2020-2021 навчальному році, відповідно до поданих заяв, атестацію пройшли 3 педагогічних працівники: Сердюк М.В., атестувалась на  відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердження  педагогічного звання «вихователь-методист»., Зосим І.О., Дидіній С.В.  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

       З метою стимулювання працівників комплексу упродовж  2020-2021 н. р. чотири педагогічних працівника були нагороджені грамотами управління освіти Херсонської міської ради, 11 педагогічних працівників нагороджені грамотами директора закладу, 4 педагога Подякою секретаря Херсонської міської ради , 3 педагоги грамотами управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації. Педагоги закладу  взяли участь у Національному проєкті «Педагогічний Олімп України». Педагогічний колектив  за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти був нагороджений  відзнакою  «Лідер освіти України». Педагоги Тонконог Т.В., Кирпиченко О.Є., Ібайдуллаєва  І.М. нагороджені  Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти. Директор  Поперечнюк І.В. нагороджена Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти, нагрудним знаком  «Почесний педагог України», Їх творчі особисті  досягнення і досягнення колективу школи занесені до сторінок Книги пошани «Педагогічний Олімп України».

ІІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників

1.Методична робота

    Упродовж 2020-2021 навчального року педагоги школи вивчали і впроваджували в освітній процес  гуманно-особистісну педагогіку, ділились досвідом роботи з колегами, педагогами міста, області, брали участь у Всеукраїнських, обласних, міських заходах.

   У березні  2021 року директор Поперечнюк І.В., вчитель Тонконог Т.В., практичний психолог Набільська  Г.Р. взяли участь у  регіональному круглому столі «Забезпечення наступності між ланками освіти як принцип гуманізації освітнього простору», присвячений 90-річчю Шалви Амонашвілі, який відбувся на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», де ділились досвідом роботи Херсонського обласного ресурсного центру Гуманної педагогіки, створеного на базі школи в 2014 році.

    Педагоги школи Поперечнюк І.В., Тонконог Т.В., Ібайдуллаєва І.М., Чепель І.В. взяли участь  у  виданні Методичного посібника «Наступність як концепт гуманізації освіти в руслі вимог Нової української школи», схваленого на засіданні вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти». Вихователь Кравченко В.О. посіла ІІ місце за авторську казку «Мандрівка по галактиці Чумацький шлях» в  щорічному обласному (заочному) конкурсі сценаріїв та методичних розробок виховних заходів «Перлина натхнення» серед   педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних та професійних (професійно-технічних) закладів освіти.

        В умовах дистанційно-змішаного навчання педагоги школи опанували електронні платформи та програми: ZOOM, Classroom, Googl форми, освітні платформи «Всеосвіта», «На урок» і системно використовували для дистанційних уроків та занять під час карантину.

    Протягом року у школі було проведено 10 педагогічних рад, засідання методичних об’єднань шкільного та дошкільного підрозділів,  на  яких педагоги роз’язували освітні проблеми і відшукували шляхи їх подолання.  Упродовж року проводились Тижні педагогічної майстерності, початкової школи, STEM – освіти,  під час яких педагоги  школи ділились досвідом роботи, інноваційними формами та методами новітніх  технологій.

    Упродовж року практичний психолог Набільська Г.Р. проводила профілактичні психологічні тренінги  з педагогами закладу «Емоційне вигорання», «Стресменеджмент».

2. Здійснення експериментальної роботи

 Упродовж 2020-2021 навчального року школа  працювала в руслі дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня  «Впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання для формування ключових компетентностей здобувачів освіти в групах закладів дошкільної та класах закладів загальної середньої освіти зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громади» на 2019-2023 роки, ІІІ етап Організаційно прогностичний   (вересень 2020 року – листопад 2021 року).

 В результаті реалізації дослідно-експериментальної роботи за цей рік виконано такі завдання:

 1. Проведені навчання педагогів інноваційним технологіям, методикам особистісно зорієнтованого навчання та виховання.
 2. Проведена діагностика здібностей дітей та соціального запиту батьків щодо навчання та виховання дітей.
 3.  Проведено моніторинг уроків та занять за технологією  особистісно орієнтованого навчання та виховання у експериментальних класах.
 4. Організовані  творчі звіти шкільних методичних об’єднань, на педагогічних радах щодо здобутків та перспектив педагогічного колективу з питань упровадження особистісно-орієнтованого навчання в освітній процес.
 5. Складено кошториси по утриманню класів, відкритих за бажанням батьків з залученням додаткових джерел фінансування.
 6. Забезпечено умови для проведення експерименту: укладено угоди з батьками щодо формування класів; укомплектовано класи; створено штатні розписи.
 7. Проведено ряд психо-діагностичних методик з метою визначення особистісних якостей дітей, розроблені  індивідуальні картки розвитку дитини.
 8. Вивчався передовий педагогічний досвід впровадження психолого-педагогічних наукових підходів до організації особистісно зорієнтованого навчання та запровадження їх в освітній процес.

2.1. Моніторинг особистих досягнень учнів

      Упродовж 2020-2021 навчального року відстежувався вплив  змішаного фінансування на підвищення якості освіти за рахунок здійснення особистісно зорієнтованого навчання та формування всебічно розвиненої, соціальної, гуманістичної особистості. Апробація проєктів розвитку особистості в класах малої наповнюваності базується на програмах особистісно зорієнтованого навчання й показала динаміку розвитку розумових здібностей дітей, про що свідчить моніторинг особистих досягнень учнів 1, 2, 3  класів

1 клас  В класі  – 23 учні.

            Високий рівень – 6 учнів -26%

            Достатній рівень – 12 – 52%

            Середній рівень – 5 – 22%

Якість знань – 78%

2 клас – В класі -24 учні (1 учень не оцінювався, прибув у травні)

             В. р. – 8 учнів – 35%

             Д.р. – 9 -39%

             С.р. – 6- 26%

Якість знань – 74%

3 клас –  Всього – 22 учні

                В.р.- 5 -22%

                Д.р. – 12 – 56%

                С.р – 5-12%

Якість знань- 78 %

 В середньому по школі : Якість знань -77%

2.2. Робота з обдарованими дітьми                                                                                                                                                                

     Одним з основних принципів роботи педагогів є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. В школі організовано роботу щодо виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів дітей під час освітнього процесу.

     Для діагностики обдарованості упродовж року використовувались різні методики, які дозволили з різних сторін проаналізувати обдарованість дитини («Неіснуюча тварина», визначення типу обдарованості методом анкетування Хаана і Кафи, діагностика уяви за методикою вивчення оригінальності малюнків). Порівнюючи дані експериментального дослідження рівня інтелекту 2019-2020 н.р. та 2020-2021н.р. прослідковується  позитивний розвиток пізнавальних процесів дітей.

    Було отримано такі результати обдарованих учнів:

На період 2020-2021 н. р.                                         На період 2019-2020 н. р.

1 клас – 37%;                                                                1 клас – 35%

2 клас –  50%                                                                2 клас – 42%

    Порівнюючи дані дослідження ми бачимо поступове збільшення рівня розвитку здібностей схильних до обдарованих система освітнього процесу дозволяє розкривати обдарованість кожного учня та створює сприятливі умови.

    Рівень інтелектуального розвитку дітей визначався методикою дослідження Замбацявічене, яка дозволяє дослідити психічні процеси дитини а саме: мовленнєві, математичні здібності, мислення, просторову уяву, пам’ять та увагу. У результаті діагностики були отримані наступні результати:

Рівень інтелектуального розвитку

Рівень інтелектуального розвитку1 клас2 клас3 клас
 202020212020202120202021
Високий рівень39%39%52%55%50%52%
Достатній рівень44%54%33%32%42%41%
Низький рівень17%7%15%13%8%7%

Діаграма 1

                                                                                                                            Діаграма 2     

   

     

Відповідно до діаграм видно, що в дітей зростає рівень інтелекту по відношенню до віку. Можна зробити висновок, висунув гіпотезу, що саме впровадження експерименту та добре злагоджений освітній процес дає можливість для всебічного розвитку дитини та інтелекту.

         Упродовж навчального року учні брали участь Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах «Соняшник», «Грінвіч», «Колосок», «Кенгуру», в олімпіадах від «Всеосвіти», «Вчи.юа», «На урок».

     Участь учнів Школи в інтелектуальних конкурсах, інтернет-олімпіадах:

«На урок» ( брали участь здобувачі освіти 3 класу – 20 дітей) – Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів з математики отримали 13, з української мови – 13, всесвіту – 21 дітей.

«Всеосвіта» (брали участь здобувачі освіти 3 класу – 20 дітей) – Дипломи І, ІІ, ІІІ ступеня з української мови отримали 15 дітей.

«Безпечний інтернет» (брали участь здобувачі освіти 3 класу) – Дипломи І.ІІ, ІІІ ступеня отримали 16 учнів.

     Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (брали участь 65 здобувачів освіти). Дипломи переможця початкової школи здобули 44 учня.

     Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» -65 учнів. Дипломи переможців отримали 100% учасників.

2.3. Гурткова робота

     З метою залучення учнів, вихованців до організованої форми дозвілля, сприяння розвитку здібностей та нахилів школярів, виявлення та підтримки обдарованих дітей на базі школи організовано роботу 4 гуртків від позашкільних закладів з різних напрямків, 1 гурток з вокального співу на базі школи за потребою батьків.

За напрямками роботи у школі функціонують наступні гуртки: 1 -декоративно-ужитковий гурток «Чарівний хрестик»; 1 – «Хореографія»; 1 – художньо-естетичний «Домісолька», 1 гурток «Карате», 1- художньо-естетичний «Терція».

№ п.пНазва гурткаВід якого закладуКількість гуртківцівКерівник гуртка
Шкільний підрозділ
1.«Чарівний хрестик»Центр позашкільної роботи20Калашнікова Л.О.
2.«Хореографія»Херсонський Центр позашкільної роботи16Небилиця П.В.
3.«Домісолька»Херсонський палац дитячої та юнацької творчості16Філенко В.Б.
4.«Карате»Херсонський центр позашкільної роботи16 Абельмазов А.А.

2.4. Додаткові освітні послуги

        З метою урахування інтересів та здібностей дітей, відповідно до заяв та договорів батьків у школі організовано  роботу 5 гуртків, як додаткових освітніх послуг. Усього гуртковою роботою охоплено 140 дошкільників – 38 груп, що становить 100 %.

 Дошкільний підрозділ
№ п.пГуртокКількість охоплених дітей дітейКерівник гуртка
1.«Цікава математика»118Супрунюк Т.В.
2.«Мовленнєва скарбничка»118Супрунюк Т.В.
3.«Англійська мова»  107Зіневич І.В.
4.«Хореографія»  140Небилиця П.В. Бідник О.О.
5.«Майбутній першокласник»24Кравченко В.О.
Всього охоплено                                          100 %

      На початку навчального року  батьки заключили договір щодо надання додаткових освітніх послуг. Керівники гуртків планували свою освітню діяльність з дітьми з урахуванням Базового компонента дошкільної освіти України та чинних парціальних програм. Для організації роботи активно використовувалися в освітньому процесі різні форми роботи з застосуванням інноваційних технологій.

ІІІ. Організація відпочинку та оздоровлення

      З метою організації повноцінного відпочинку й оздоровлення дітей, створення належних умов для змістовного дозвілля учнів, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, продуктивної праці, зайнятості школярів влітку 2021 року планується організувати відпочинок для 68 учнів  школи, з них 40  дітей у пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням дітей «Ерудит»; 16 дітей в  позаміському таборі відпочинку ім. І.Голубця» .

       У цьому році планується охопити оздоровити 100 % учнів  школи та 100 % дітей пільгових категорій. На педагогічній раді школи від 27 травня 2021 року педагогічними працівниками ухвалено 11 пільгових путівок для дітей пільгових категорій.

3.1.Соціальний захист дітей школи

У 2020-2021навчальному році соціальною підтримкою охоплено 13 дітей пільгових категорій, що навчаються та виховуються у школі, а саме:

КатегоріяКількість
Діти з багатодітних сімей3
Діти, батьки яких, загинули, постраждали, або беруть участь у антитерористичній операції та забезпечені її проведення, мають статус учасника АТО10
Всього:13

      З метою охоплення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, згідно підтверджуючих документів встановлених чинним законодавством звільнено батьків від оплати за харчування дітей комплексу, а саме: 10 дітей,  батьки яких, загинули, постраждали, або беруть участь у антитерористичній операції та забезпечені її проведення, мають статус учасника АТО; на 50 %  зменшено розмір батьківської оплати для батьків або осіб, котрі їх замінюють, у сім’ях в яких троє та більше дітей – таких у комплексі 3 дітей.

3.2. Організація харчування

У 2020-2021 навчальному році забезпечено повноцінне, раціональне, якісне харчування для дітей школи.

Учні 1-3 класів харчуються в межах визначених норм та 100% забезпечені гарячим харчуванням. За бюджетні кошти організовано сніданки для 46 учнів 2-3 класів та обіди,  полуденки за батьківські кошти.

Облік дітей, охоплених гарячим харчуванням за бюджетні кошти та батьківські кошти, здійснює медичний працівник і класні керівники; щоденно інформація про кількість учнів фіксується в журналі контролю за харчуванням дітей.

Щомісяця до 25 числа опрацьовувалась та надавалась інформація щодо виконання норм харчування та кількості дітей, які охоплені гарячим харчуванням до управління освіти.

З метою систематичного контролю з організації гарячого харчування в школі створено раду з харчування, яка суворо контролює виконання вимог щодо організації санітарно – епідеміологічного режиму, недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно – гігієнічних вимог. На нарадах при директорові розглядалися питання щодо покращення стану харчування школярів у закладі.

Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей у школі та вдома.

ІV. Виховна робота

Виховна проблема, над якою працював педагогічний колектив упродовж 2020-2021 навчального року сформульована з урахуванням проблеми міста та її доцільності у школі: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

         Відповідно до плану роботи школи на 2020-2021 навчальний рік пріоритетними напрямами виховної роботи  визначено:

 • національне та військово-патріотичне виховання;
 • громадянське та морально-етичне виховання;

        – превентивне виховання, формування здорового способу життя;

 • фізкультурно-спортивне виховання;
 • екологічне виховання;
 • туристсько-краєзнавча робота;
 • художньо-естетичне виховання;
 • родинне виховання, робота з батьками;
 • робота учнівського самоврядування;
 • організація позаурочної діяльності(робота гуртків на базі школи);
 • висвітлення роботи закладу в ЗМІ;
 • співпраця з громадськими організаціями, державними установами, вищими навчальними закладами.

Усі вищезазначені напрями виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи школи на 2020-2021 навчальний рік, планами роботи класних керівників, практичного психолога, керівників гуртків. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями, вихованцями.

Національне та військово-патріотичне виховання

У поточному навчальному році учні приймали активну участь у проведенні благодійних акцій, марафонах, відкритих конкурсах, а саме:

         –  Свято «Перший дзвоник»;

         – Свято «З Днем народження, рідне місто!»- проведення спортивних естафет, висадка квітів на подвір’ї школи, конкурс малюнків, святковий концерт;

       – День українського козацтва – заходи «Козацькому роду-нема переводу, спортивні естафети, участь у позашкільному заході «Козацьки розваги», висадка квітів на подвір’ї школи;

       –  День української писемності та мови – вікторини, захід «Арт – портрет «Олег Олексюк» ( зустріч з Херсонським письменником);

       – Міжнародний День рідної мови – конкурс читців, Всеукраїнський диктант, святковий захід « Рідна мова моя калинова» з запрошенням Херсонської поетеси Абдуращитової Юлії;

       – День захисника України – спортивні естафети і змагання, уроки мужності «Мужність на варті миру»;

       – участь учнів у Всеукраїнському конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу»;

       – День Соборності- виховні години «Україна – єдина соборна держава», конкурс малюнків, книжкова тематична виставка, створення відеороликів учнів 1-3 класів «Україна-Соборна», проєкт учнів 1 класу «Дружба нас єднає»:  листування між ЗЗСО № 1 м. Дніпра і Початковою школою № 7 , відео зустріч в ZOOM;

      – День пам’яті героїв Крут- бібліотечні уроки;

      – Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту- урок-реквієм «Свіча пам’яті про Голокост не згасне»;

      – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – виховні години, бібліотечні уроки;

      –  районний конкурс  українських народних традицій «Невичерпна криниця» – ансамбль «Дивограй»:  І місце -Диплом переможця;

      – День пам’яті героїв Небесної сотні – тематичні виставки;

      – участь у проекті Херсонського письменника Олега Олексюка «Дебют у Гончарівці» на базі Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара;

      – заходи присвячені Міжнародному жіночому дню – святкова програма для ветеранів педагогічної праці  Дніпровської районної у м. Херсоні ради,  ранкові свята;

      –  Всесвітній День поезії – святковий захід «Тарас Шевченко- великий Кобзар»;

      – День визволення Херсона від німецьких загарбників– захід «Ми пам’ятаємо» із запрошенням ветеранів війни і праці: голови міської ради ветеранів війни і праці Вовченка В.І., учасницю ВВВ Ігнатенко Т.І., голову ветеранів Дніпровської у м. Херсон ради Іванову О.А., презентація сторінок «Книги пам’яті»;

     – День пам’яті Чорнобильської трагедії – виховні заходи, перегляд відеофільму;

     – До Дня Перемоги, Дня Пам’яті і Примирення –  урочистий захід «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» із запрошенням членів міської ради ветеранів війни і праці,  керівника громадського об’єднання «Добродія-Херсон» Вікторії Гавренкової, Кузьменко І.В. презентація сторінок «Книги пам’яті», висадка  хвойних рослин на території школи;

     –  благодійна акція «Ветеран живе поруч»;

     –  відкритий фестиваль військово-патріотичної пісні «Рядки, опалені війною…»

     –  міський конкурс «Херсонщина пам’ятає».         

     – Всесвітній день Вишиванки – онлайн- вітання дітей школи у групі фейсбук, святковий захід «Парад вишиванок», участь вихованців у флешмобі, відеоролик в ютубі;

     – до шостої річниці заснування Херсонського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – за сприяння Гавренкової В.В. святковий концерт – привітання  учнів школи.

Громадянське та морально-етичне виховання

         З метою активізації суспільної позиції дітей  упродовж навчального року учні і вихованці школи брали участь у благодійних акціях, загальноміських заходах:

     – святковий  захід–привітання з ювілеєм голови комісії по роботі з молоддю Херсонської міської ради ветеранів війни і праці Вовченка В.І.

     – благодійна акція «Від серця до серця» для дітей пільгових категорій школи, дітей- сиріт та дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях;

     – благодійна акція для придбання  захисного спорядження проти корона вірусної інфекції  для лікарів Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С.Лучанського;

     – благодійна акція «Яблучко» – передані фрукти до Херсонського обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни;

    – благодійна  акція «Ялинка» –  передані солодощі, крупи  для дітей з обмеженими можливостями, до Дніпровської районної у місті Херсоні ради для дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях;

   – акція «Янголи добра», до дня відкриття міської ялинки,  вихованці школи виготовили  ялинкові прикраси у вигляді янголів;

   – благодійна  акція «Подаруй життя вчителю» в  рамках міського конкурсу «Острів Різдва»             збір коштів для онкохворого педагога;

   – благодійна акція до Дня інвалідів в рамках Тижня  милосердя,  передано канцтовари, солодощі  до Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості, Дніпровської районної у місті Херсоні ради;

  – благодійна акція «Ветеран живе поруч»;

  –  концерт-привітання з Міжнародним жіночим днем ветеранів праці Дніпровської районної у місті Херсоні ради;

  – благодійна акція  «Ми пам’ятаємо»;

  – збір коштів для Сахно М., яка хворіє на СМА;

  – концерт-привітання з 6-річчям створення  зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України у м. Херсоні.

Превентивне виховання, формування здорового способу життя,

фізкультурно-спортивне виховання

     Робота з превентивного виховання була направлена на формування в учнів моральних почуттів, які б регулювали їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, вироблення навичок і звичок високоморальної поведінки, вміння протистояти негативним впливам. Основним завданням превентивного виховання є формування  соціально активної особистості. Упродовж року були проведені наступні заходи:

   – Гра-мандрівка «Захищаємо права казкових героїв»;

   – флешмоб «Подаруй ранкову усмішку» до Всесвітнього дня спонтанного прояву доброти»;

   – участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права»;

   – культурно-просвітницький захід «Конвенція ООН про права дитини»;

   – виховні години «Мандрівка в країну Права» до Міжнародного дня прав людини;

   – Тиждень безпечного інтернета, Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет», відеоролики, тематичні перегляди фільмів, бесіди, олімпіади від Всеосвіти.

        Робота з фізкультурно-спортивного виховання, формування здорового способу життя була направлена на підвищення рівня фізичної культури у закладі та поліпшення фізкультурно-оздоровчої роботи, пропаганди  здорового способу життя, зміцнення й збереження  здоров’я дітей.    З метою активізації даного напрямку у школі організовано та проведено заходи в рамках:

– тематичних Місячників: «Місячник безпеки дітей «Увага! Діти на дорозі», «Місячник ціннісного ставлення до здоров’я», «У дорожніх правил канікул немає»;

– тижнів: «Олімпійський тиждень», «Пожежної безпеки», «Безпека на дорозі».

–  днів: «День фізичної культури», «Олімпійський день»;р. учні 2, 4 класів долучилися до новорічної акції «Добра справа». Упровдовж грудня разом з батьками збиралися речі, іграшки для дітей-сиріт та малозабезпечених сімей. Усе зібране було передане у службу по справ місті Херосні ради;мм

–   родинні  спортивні змагання «Моя родина – спортивна сім’я»;       

–  Всеукраїнський  конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»;

–  відкритий міський  конкурс поробок «Подорож від 101 до 104» – І місце;

–  районний конкурс «Лікар – Нехворайко» – ІІ місце;

–  районний конкурс «Ні тютюнопалінню»;

–  відкритий міський  конкурс творчих робіт «СНІДУ -НІ» – ІІ місце;

–  відкритий міський конкурс агітбригад молодших школярів «Пожежний експрес -2020» – І місце за відеоролик;

–  акція «Збери кришечки», «Небезпечні батарейки»;

–  збір макулатури;

–  екскурсії до Ближніх Карабаїв до Дня здоров’я;

–  спортивні естафети до Дня козацтва, Захисника Вітчизни.

Екологічне виховання

      У рамках проведення Місячника екології та благоустрою школи упродовж року учнями та працівниками закладу організовано участь у прибиранні, озеленені території, побілці бордюрів, обрізці сухих гілок на деревах, висадка квітів.

     Упродовж 2020-2021 навчального року учні школи брали  участь у наступних заходах в рамках Міжнародного екологічного форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета» організовано інформаційний тиждень екології «Чистий двір. Чисте місто. Чиста ріка», Місячник екологічного виховання; виставка фоторобіт  « Ми і природа єдині».

     У щколі проводилась агітаційно-просвітницька робота: бесіди, тематичні години спілкування, свята, ігри, вікторини, малюнки.

–  Обласний конкурс-виставка новорічних поробок «Альтернативна ялинка»;

–  акція «Збери кришечки», «Небезпечні батарейки»;

 – Збір макулатури;

– виготовлення ємкостей для сортування сміття;

– акція «Допоможемо зимуючим птахам», конкурс на кращу сучасну годівничку.

– Всесвітній  День Землі – онлайн виступи вихованців і учнів у групі фейсбук Початкової школи № 7

Художньо-естетичне виховання

З метою розвитку художньо-естетичної освіченості та вихованості учнів, формування основ естетичної культури, сприймання прекрасного у навколишній дійсності, природі і стосунках між людьми, розвитку інтересів і прагнення до розвитку художніх здібностей і творчої діяльності учнів у різних видах мистецтва  організовано участь у наступних заходах.

Участь у конкурсах різних рівнів

Рівень конкурсуНазва конкурсуРезультативність
Всеукраїнський, обласнийВиставка-конкурс «Скадовськ збирає друзів»Подали завку
Заочний конкурс авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»Грамота і дипломи  переможців
Конкурс-виставка новорічних та різдвяних композицій «Альтернативна ялинка»Грамота активних учасників
конкурс дитячого малюнка «Акварелі райдуги»Дипломи І, ІІ (4 дипломи)
декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій її красі»І місце (3), ІІ (3)
Конкурс –виставка «Мій вірний чотирилапий друг»Дипломи І ступеня(1), ІІ ступеня (1)
фестиваль-конкурс фольклорного мистецтва «Україна колядує» (дистанційно)Диплом І ступеня
конкурс-виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Пригоди веселого кота»Дипломи І ступеня (4), диплом ІІ ступеня (7), диплом ІІІ ступеня (2)
Обласна виставка декоративно-ужиткового  мистецтва «Знай і люби свій край»І місце (4), ІІ місце (2)
Всеукраїнський заочний конкурс «Космічні фантазії»4 роботи
 «Наша земля-Україна» (дистанційний конкурс майстрів художнього читанняІІ місце-Художнє читання (2 дипломи)
Міський«Барви рідного міста» (заочний конкурс образотворчого мистецтва)Диплом ІІ ступеня  (2 дипломи)
етап обласного огляду-конкурсу дитячої та юнацької художньої творчості «Таврійський барвограй»Переможці (3)
виставка –конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Творчість. Фантазія. Мистецтво»І, ІІ місце ( 8)
міський етап Обласного (заочного) конкурсу авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»Грамота переможця
Дитячий фестиваль естрадної пісні «Кришталеві нотки» диплом лауреата ІІІ ступеня
Християнський фестиваль дитячої творчості (дистанційний) «Острів Різдва»    Грамота учасників
«Крок до зірок»Переможці
Поетичний конкурс авторських віршів «Моє місто любов’ю зігріте»ІІ міце (1 грамота)
РайоннийКонкурс авторів віршованої поезії «Лунай, моя прекрасно мово»Грамота переможця( 2грамоти)
Вокальний конкурс «Зорепад»Грамота переможців
Виставка  декоративно-ужиткового мистецтва «Природа рідного краю»Грамота за І місце ( 2 грамоти) Грамота  за ІІ місце (1 грамота) Грамота за ІІІ місце (3 грамоти)
Фестиваль дитячої художньої самодіяльної творчості «Іскри натхнення» у рамках ІІ етапу обласного огляду –конкурсу художньої творчості (дистанційно)Лауреати
Конкурс народного фольклору «Невичерпна криниця»  Диплом І ступеня
 Фестиваль для дошкільників «Літературні намистинки»Диплом лауреата творчого колективу

Родинне виховання, робота з батьками

       Всі конкурси, заходи, свята які відбувалися у школі організовувались спільно з батьками.

 • Новорічні, випускні ранки;
 • День матері – виховні години, виставка малюнків, поробок, відео привітання;
 • Коучинг для батьків – мама учениці 3 класу Набільська Анна;
 • Родинне спортивне свято «Моя родина – спортивна сім’я»;       
 • Екскурсії на природу;
 • День матері – виховні години, виставка малюнків, поробок, відео привітання;
 • Упродовж навчального року практичним психологом школи проводилась «Школа турботливих батьків».

Туристсько-краєзнавча робота

 –  Відвідування Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара до Міжнародного захисту дітей – пізнавально-розважальна програма «Літо у бібліотеці»;

– Екскурсія «Казки Олешшя»;

– Екскурсія до херсонського краєзнавчого музею «Рідне місто»;

– Екскурсія до заводу ТОВ «САН ЛАЙТ», виробника фасованої рафінованої соняшникової олії.

Висвітлення роботи закладу в ЗМІ

Упродовж 2020-2021 навчального року  у школі активізовано співпрацю з установами та громадськими організаціями, що висвітлені в таблиці

Назва організаціїКількість спільних заходів
Асоціація працівників закладів освіти  м. Херсона1
Всеукраїнське громадське обєднання «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки»2
Громадська організація «Добродія Херсон»3
Обласна організація товариства «Червоного хреста»1
Обласна рада ветеранів4
Херсонський державний університет3
Громадська платформа «Добро переможе» (Юрія Рожкова)4
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»3

Також налагоджено співпрацю з  управлінням інформаційно – аналітичної підтримки ГУНП в  Херсонській області (начальник Федотов О.С.), відділенням сонології Херсонського обласного центру здоров’я та спортивної медицини, Херсонським палацом дитячої та юнацької творчості, Херсонським  Центром позашкільної роботи, Херсонською обласною універсальною бібліотекою ім. О. Гончара,   Херсонським академічним ляльковим театром, Херсонським академічним музично-драматичним театром ім. М. Куліша, членами по роботі з молоддю Херсонської спілки ветеранів Вовченко В.І., Михайленко Т.В., Осіпова В.Є., Мамай А.С., Херсонським краєзнавчим музеєм, Дніпровською районною у місті Херсоні радою.

З метою утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України створено Книгу Пам’яті «Історія моєї родини в історії моєї країни». Учнями, їх батьками і  педагогами підготовлено та презентовано творчі проекти, які містять фотографії, фотодокументи, відзнаки, розповіді про життєвий шлях своїх рідних в роки Другої Світової Війни та мирні часи. Презентація сторінок Книги пам’яті відбувається до Дня козацтва, Дня Збройних сил України, Дня визволення Херсонщини від фашистських загарбників, Дня примирення та Перемоги.

З метою висвітлення проведених заходів та інформування батьківської громадськості у школі постійно розміщується інформація на сайті закладу та управління освіти.

Упродовж 2020-2021 навчального року на  місцевих телеканалах в програмах висвітлено  9 сюжетів про проведені заходи у школі, а саме:

Назва каналуКількість репортажів
ТРК «Скіфія»2
ВТВ1
ЯТБ2
Український Південь4
  

Благодійні акції

У 2020-2021 навчальному році діти, батьки, педагоги брали активну участь у благодійних акціях: до Дня інвалідів,, «Подаруй життя вчителю», «Ветеран живе поруч», «Ялинка» до Свята Святого Миколая, «Від серця до серця» для дітей пільгових категорій., «Яблучко», «Сонечко в долонях» тощо. Так, за 2020-2021 навчальний рік пройшло 12 благодійних акцій на допомогу дітям-війни, ветеранам, дітям пільгових категорій, сім’ям, що знаходяться в складних життєвих обставинах, учасникам АТО. За вміння прийти на допомогу, нести радість іншим через добрі справи, розповсюдження ідей гуманізму Херсонська початкова школа нагороджена Подяками і Грамотами міської та обласної ради ради ветеранів, Херсонського державного будинку художньої творчості Федерації дитячих громадських організацій Херсонської області,  Дипломом «Волонтер року» голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради.

№ з/пНазва заходуКількість учасниківНазва предметів допомогиСума
1.Вересень Святковий  захід–привітання голови комісії по роботі з молоддю Херсонської міської ради ветеранів війни і праці Вовченка В.І.Педагоги школи, міста, ветерани праці, УО –Поздняк В.М., громадська організація «Добродія Херсон» Гавренкова В., Кузьменко І., представники Херсонської міської ради ветеранів війни і праціПродуктові набори ветеранам1000 грн
2.Жовтень 1.Благодійна акція «Від серця до серця»:   для дітей пільгових категорій школи; дітей- сиріт та дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; 2.Благодійна акція для придбання  захисного спорядження проти корона вірусної інфекції  для лікарів Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С.ЛучанськогоВихованці, здобувачі освіти 100               Педагогічні працівники школи  30Канцтовари (зошити, альбоми, кольоровий папір, розмальовки,фломастери, фарби, ножиці, клей тощо )    Всього: 2435 грн     550 грн   1885 грн       3000 грн
2.Листопад Благодійна акція «Яблучко», передано до Херсонського обласного госпіталю інвалідів та ветеранівВихованці, здобувачі освіти 15076 кг фруктів (яблука, груші, апельсини, банани, мандарини)1700 грн
3.Грудень 1.Благодійна  акція «Ялинка», 1.1.Передано  до ХЦПР, 1.2.Дніпровської районної у місті Херсоні ради; 1.3. Дітям школи 2.Благодійна  акція «Подаруй життя вчителю» в  рамках міського конкурсу «Острів Різдва» 3.Благодійна акція до Дня інвалідів Тиждень милосердя, 
передано до Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості; Дніпровської районної у місті Херсоні ради
Вихованці, здобувачі освіти 160             Педагоги школи 24       Вихованці, здобувачі освіти 150      43 кг (солодощі)   28 кг (солодощі, крупи) Іграшки, речі               20 кг (солодощі), канцтовари         17 кг солодощі 10 кг крупи3700 грн   2000 грн   800 грн       900грн 1200 грн         1000 грн     1100 грн       250 грн
4.Березень: 1.Благодійна акція «Ветеран живе поруч»;     2.Благодійний концерт-привітання з Міжнародним жіночим днем ветеранів праці Дніпровської районної у місті Херсоні ради Вихованці, здобувачі освіти, педагоги 160 ос.   Шкільний вокальний ансамбль «Дивограй», «Домісолька» 10 здобувачів освіти  60 кг продуктові набори (макаронні вироби, крупи, печиво. Чай, олія, мука, консерви тощо)1500 грн
5.Травень: Благодійна акція «Ми пам’ятаємо»Вихованці, здобувачі освіти, педагоги 160 70 кг продуктові набори (макаронні вироби, крупи, печиво. Чай, олія, мука, миючі засоби,  тощо)1600 грн
6.Червень: Концерт-привітання з 6-річчям створення  зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України у м. Херсоні  Вихованці,  здобувачі освіти 30 д., педагоги школи    
7.Упродовж року Збір коштів для Сахно М., яка хворіє на СМАПедагогічні працівники школи 1000 грн

Традиції комплексу

 • «День знань», свято «Останнього дзвоника»;
 • Новорічні свята;
 • Свята до Міжнародного жіночого дня;
 • Книга памяті «Історія моєї родини в історії моєї країни»;
 • Співпраця з шефами
 • Свято обдарованої молоді
 • Участь у міських конкурсах «Крок до Олімпу», «Крок до зірок»
 • Благодійна робота (акції, марафони, концерти).

Звіт

директора Херсонської початкової школи № 7 Херсонської міської ради

Херсонської міської ради Поперечнюк І.В.  перед громадськістю

за 2019-2020 навчальний рік

        У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація комплексу працювали відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про осві­ту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту комплексу, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

        Діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої ком­петентності учнів.

Стан і розвиток мережі

       На початок 2019-2020 навчального року в закладі було відкрито 3 класи шкільного підрозділу та 6 груп дошкільного підрозділу.

       Заклад працює за п’ятиденним навчальним тижнем. Викладання предметів проводиться державною мовою.

       Організація освітнього процесу учнів шкільного підрозділу здійснювалась у відповідності Державного стандарту загальної початкової освіти, Типового навчального плану освітньої програми «На крилах успіху».

       Інваріантна складова сформована на державному рівні та створює умови здобуття повної освіти всіма учнями з урахуванням державних стандартів, потреб учнів. У шкільному підрозділі для досягнення цих потреб передбачена наповнюваність класів до 22 учнів. Наповнюваність класів до нормативу фінансується за позабюджетні кошти.

       Станом на 1 вересня кількість учнів становила 60 учнів, на кінець року – 59. Протягом року із закладу вибуло 4 учні та прибуло 3 учні.

       Дошкільний підрозділ відвідувало 150 вихованців. Всього заклад відвідувало 210 дітей.

       Режим роботи дошкільного підрозділу, у порівнянні з минулим роком, залишився сталим: 5 груп 10,5 – годин та 1 (чергова) група 12 годин.

       Упродовж навчального року працювали: 1 група для дітей раннього віку (2-3 роки) – 24 дитини, 1 група дітей молодшого дошкільного віку (3-4 роки) – 30 дітей, 2 групи дітей середнього дошкільного віку – 46 дітей, 2 групи дітей старшого дошкільного віку (5-7 років) – 50 дітей. Наповнюваність груп становила 100%.

       Організація освітнього процесу дошкільників здійснювалась у межах Базового компоненту дошкільної освіти за державною оновленою програмою навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Робота з педагогічними кадрами

       У 2019-2020 навчальному році працювало 24 педагогічних працівників, з них: директор, 1 заступник директора з навчально-виховної роботи, 4 учителів, 12 вихователів (2 у відпустці по догляду за дитиною), 4 керівників гуртків (з них 3 сумісники), 1 музичний керівник , 1 практичний психолог. 99 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра.

Педагогічний склад колективу

      Педагогічні працівники мають наступні кваліфікаційні категорії в порівнянні з 2019-2020 н.р.

«спеціаліст вищої категорії» – 6 ( 6)

«спеціаліст І категорії» – 7 ( 6)

«спеціаліст ІІ категорії» – 0 ( 3)

«спеціаліст» – 6 (7)

«магістр» – 3

та педагогічні звання:

«вихователь-методист» – 2

«старший учитель» – 2

Кваліфікаційні категорії

       У комплексі забезпечується право педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. За 2019-2020  музичний керівник Абдурашитова Д.В., вихователі Михайлова К.А., Вансович Т.О., Ібайдуллаєва І.М., Зосим І.О., Дидіна С.В., Сердюк М.В. пройшли курси підвищення кваліфікації у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

       Директор Поперечнюк І.В. пройшла курси підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Державної служби якості освіти України, отримала сертифікат за освітньою програмою «Створення та розбудова  внутрішньої системи забезпечення якості освіти та інституційний аудит» та набула  інтегральної компетентності експерта і тренера для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

   У 2019-2020 навчальному році, відповідно до поданих заяв, атестацію пройшли 3 педагогічних працівники: Абдурашитовій Д.В., музичному керівнику підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; Михайловій К.А., вихователю  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; Вансович Т.О., вихователю підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категоріі» та присвоєно кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії».

   З метою стимулювання працівників комплексу протягом 2019-2020 н.р. троє педагогічних працівників були нагороджені грамотами управління освіти Херсонської міської ради, 8 педагогічних працівників нагороджені грамотами директора комплексу, директор Поперечнюк І.В. отримала Подяку Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю; і нагороджена орденом «Флагман освіти України», колектив комплексу за участь у національному проекті «Флагмани освіти України» нагороджений Почесними

грамотами за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти, за вагомий внесок у справу навчання та виховання молоді, сприяння духовному збагаченню нації. Херсонський навчально-виховний комплекс № 7 був занесений до сторінок Книги пошани «Флагмани освіти України».

Методична робота

      Упродовж 2019-2020 навчального року педагоги комплексу вивчали і впроваджували в освітній процес діяльності гуманно-особистісну педагогіку, ділились досвідом роботи з колегами, педагогами міста, області, брали участь у заходах Всеукраїнських, обласних, міських.

       У жовтні педагоги комплексу взяли участь у  ХІV Всеукраїнських Читаннях з Гуманної Педагогіки « Добра воля-найдорожча перемога», які відбулися   за підтримки Міністерства освіти і науки України у м. Києві.

       З метою збагачення, поглиблення знань про методику сталого розвитку вихователі Ібайдуллаєва І.М., Котенко В.В. взяли участь у авторському семінарі Наталії Гавриш «Освіта для сталого розвитку в дії: курс для дошкільнят» на базі КВНЗ «ХАНО» і  отримали сертифікати. Вихователі ознайомилися з парціальною програмою «Дошкільнятам – освіту сталого розвитку», яку розроблено на засадах одного з напрямів гуманістичної педагогіки «експеременту».

          З метою розвитку дитячої творчості вихованців педагоги закладу Вансович Т.О., Святченко І.С. відвідали семінар-тренінг Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через впровадження нетрадиційних технік зображення».

          Вихователі Котенко В.В., Кравченко В.О. стали учасниками Міжнародного проекту «Освіта ХХІ століття”: отримали сертифікати  за практичним курсом «Технології продуктивного спілкування».

          Педагоги  пройшли навчання за практичним курсом авторських ігрових технологій «Зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства». Вихователі Ібайдуллаєва І.М., Сердюк М.В., Кравченко В.В., Вансович Т.О. пройшли навчання та для дітей дошкільного віку М.М. Шуть «Ігрові технології в сучасному закладі дошкільної освіти».

          У березні педагоги комплексу підвищили  рівень цифрової грамотності, пройшовши дистанційно навчання на національній онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта»  та отримали сертифікати.

          Вихователь Ібайдуллаєва І.М. взяла участь у міському етапі щорічного обласного конкурсу сценаріїв та методичних розробок «Перлина натхнення» і  здобула диплом І рівня за сценарій свята «Україна мовою серця».

          З метою ознайомлення з оновленою програмою для 3 класу «На крилах успіху» заступник директора з НВР Курченко В.М., вчитель Кирпиченко О.Є. взяли участь у тренінгу Регіональних представництв України ОП «На крилах успіху», який проходив  у м. Києві.

          На базі комплексу проведено для слухачів ХАНО міський семінар-практикум «Формування ключових компетентностей молодшого школяра». Дл

педагогів початкової школи проведено супервізію Ресурсного центру Нової української школи по обміну досвідом вчителів початкових класів «Особливості організації освітнього процесу в початковій школі» .

        У лютому був проведений Тиждень педагогічної майстерності,  під час якого вихователі  комплексу ділились досвідом роботи, інноваційними формами та методами, технологіями.

        Протягом року у комплексі проводились засідання методичних об’єднань дошкільного і шкільного підрозділів, педагогічні ради на яких педагоги роз’язували освітні проблеми і відшукували шляхи їх подолання.

        Упродовж року практичний психолог Бондаренко О.А. проводила засідання  тренінгового центру «Школи турботливих батьків».

        Педагоги комплексу подали матеріали з досвіду роботи які  схвалені на засіданні вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» та увійшли до Методичного посібника «Наступність як концепт гуманізації освіти в руслі вимог Нової української школи».

Здійснення експериментальної діяльності

       Упродовж 2019-2020 навчального року комплекс  працював в руслі дослідно-експериментальної роботи   «Впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання для формування ключових компетентностей здобувачів освіти в групах закладів дошкільної та класах закладів загальної середньої освіти зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громади» на 2019-2023 роки, діагностично-концептуальний етап (вересень 2019 –серпень 2020 рік).

       На даному етапі  експериментальної діяльності перед комплексом стояли такі завдання:

– створення необхідних умов в освітньому  просторі навчального закладу для розкриття індивідуальних можливостей кожного учня;

– проведення комплексного дослідження результативності особистісно зорієнтованого навчання в умовах діяльності класів з малою наповнюваністю;

–  забезпечення реалізації методик індивідуального розвитку учня за умови організації  діяльнісного  підходу до отримання  знань;

– залучення додаткових позабюджетних коштів в організацію діяльності комплексу за рахунок збільшення додаткових платних послуг на які є попит населення.

        В результаті реалізації дослідно-експериментальної роботи за цей рік виконано наступні завдання:

 1. Створено мережу класів відповідно до заяв батьків.

                                 

 • Складено кошториси по утриманню класів, відкритих за бажанням батьків з залученням додаткових джерел фінансування.
 • Забезпечено умови для проведення експерименту: укладено угоди з батьками щодо формування класів; укомплектовано класи; створено штатні розписи.
 • Проведено ряд психо-діагностичних методик з метою визначення особистісних якостей дітей, розроблені  індивідуальні картки розвитку дитини.
 • Вивчався передовий педагогічний досвід впровадження психолого-педагогічних наукових підходів до організації особистісно зорієнтованого навчання та запровадження їх в освітній процес.

       Протягом 2019-2020 навчального року відстежувався вплив  змішаного фінансування на підвищення якості освіти за рахунок здійснення особистісно зорієнтованого навчання та формування всебічно розвиненої, соціальної, гуманістичної особистості. Апробація проєктів розвитку особистості в класах малої наповнюваності базується на програмах особистісно зорієнтованого навчання й показала динаміку розвитку розумових здібностей дітей, про що свідчить моніторинг особистих досягнень учнів 1-2 класів, наведених в таблиці 1.

                                                                                                               Таблиця 1

КласКількість учнівМає значні успіхи кількість / %Демонструє помітний прогрес кількість / %Досягає результатів з допомогою дорослих кількість / %Успішність %Якість знань %
12310 / 43%9 / 40%4 / 17%100%83 %
2205 / 25 %12 / 55 %3 / 20 %100 %80 %

                                                                                                     Діаграма

Якість особистих досягнень учнів 2 класу

7

     У порівнянні з 2018-2019 навчальним роком якість знань з математики зросла на 5 %.

                                                                                                    Таблиця  2

Моніторинг

 
 

 навчальних досягнень учнів 4 класу

КласКількість учнівПредметВисокий рівеньДостатній рівеньСередній рівеньУспішністьЯкість знань
416 4 /25%8 /50%4 /25%100%75%
Математика4 /25%9 / 56%3 / 19%100%81 %
Українська мова4 /25%10 / 63%2 / 12 %100%88 %
Літературне читання7 / 44%9 /56%100%100%
Природознавство10/63%6/37%100%100%

Якість навчальних досягнень учнів 4 класу

8

       Показники якості знань у порівнянні з 2018-2019 навчальним роком  знизилися в зв’язку зі зміною контингенту, вибуттям дітей.

       Одним з основних принципів роботи педагогів є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. В комплексі організовано роботу щодо виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів дітей під час освітнього процесу.

        Протягом навчального року учні комплексу беруть участь у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах «Соняшник», «Грінвіч», «Колосок», «Кенгуру», в олімпіадах від Всеосвіти.

       Динаміку участі учнів  з 2018 по 2020 роки наведено в діаграмі. У 2019-2020 навчальному році змінився зменшився контингент здобувачів освіти на один  клас (3). В конкурсі «Гринвіч» по Положенню 1, 2 клас не брали участі.

9

        Окрім того учні 4 класів взяли участь у міській інтелектуальній грі «Ерудит –молодша ліга» і отримали диплом активного учасника гри.

Додаткові освітні послуги

        З метою урахування інтересів та здібностей дітей, відповідно до заяв та договорів батьків у комплексі організовано  роботу 5 гуртків, як додаткових освітніх послуг. Усього гуртковою роботою охоплено 150 дошкільників.

 Дошкільний підрозділ
№ п.пГуртокКількість охоплених дітей дітейКерівник гуртка
1.«Цікава математика»118Свекровіна І.В.
2.«Мовленнєва скарбничка»118Свекровіна І.В.
3.«Англійська мова»  65 25Зіневич І.В. Дементєєва В.І.
4.« Дитяча хореографія»  93 45Крамарова В. М. Бідник О.О.
5.«Веселий язичок»48Новікова Н.П.

На початку навчального року  батьки заключили договір щодо надання додаткових освітніх послуг. Керівники гуртків планували свою освітню діяльність з дітьми з урахуванням Базового компонента дошкільної освіти України та чинних парціальних програм. Для організації роботи активно

                                                      10

використовувалися в освітньому процесі різні форми роботи з застосуванням інноваційних технологій.

Організація відпочинку та оздоровлення

       З метою організації повноцінного відпочинку й оздоровлення дітей, створення належних умов для змістовного дозвілля учнів, фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи, продуктивної праці, зайнятості школярів влітку 2020 року планується організувати відпочинок для 10 дітей комплексу: в міському позашкільному таборі відпочинку «Сонечко», Херсонському міському таборі «Юнга», спортивних таборах, у позаміських таборах .

Соціальний захист дітей комплексу

У 2019-2020 навчальному році соціальною підтримкою охоплено 12 дітей пільгових категорій, які навчаються та виховуються у комплексі, а саме:

КатегоріяКількість
Діти з багатодітних сімей5
Діти з малозабезпечених сімей1
Діти, батьки яких, загинули, постраждали, або беруть участь у антитерористичній операції та забезпечені її проведення, мають статус учасника АТО1
Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи2
Діти з сімей військовослужбовців3
Всього:12

З метою охоплення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, згідно підтверджуючих документів встановлених чинним законодавством звільнено батьків від оплати за харчування дітей комплексу, а саме: 1 дитина,  батьки яких, загинули, постраждали, або беруть участь у антитерористичній операції та забезпечені її проведення, мають статус учасника АТО; 1 дитина, яка має статус малозабезпечених; 2 дитини, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 3 дитини з сімей військовослужбовців; на 50 % на зменшено розмір батьківської оплати для батьків або осіб, котрі їх замінюють, у сім’ях в яких троє та більше дітей – таких у комплексі 5 дітей.

Організація харчування

У 2019-2020 навчальному році забезпечено повноцінне, раціональне, якісне харчування для дітей комплексу.

                                                       11

Учні 1, 2, 4 класів харчуються в межах визначених норм та 100% забезпечені гарячим харчуванням. За бюджетні кошти організовано сніданки для 38 учнів 2, 4 класів та обіди,  полуденки за батьківські кошти.

Облік дітей, охоплених гарячим харчуванням за бюджетні кошти та батьківські кошти, здійснює медичний працівник і класні керівники; щоденно інформація про кількість учнів фіксується в журналі контролю за харчуванням дітей.

З метою систематичного контролю з організації гарячого харчування в комплексі створено раду з харчування, яка суворо контролює виконання вимог щодо організації санітарно – епідеміологічного режиму, недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно – гігієнічних вимог. На нарадах при директорові розглядалися питання щодо покращення стану харчування школярів у закладі.

          Щоденне меню складається на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджується директором комплексу. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей у комплексі та вдома.

        У комплексі запроваджено систему управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), розроблено необхідну документацію,придбане необхідне кухонне та технологічне обладнання, кухонний посуд та столові прибори. Для школярів придбано лінію роздачі. З січня 2020 року школярам пропонується харчування на вибір з двох варіантів комплексних меню.

Виховна робота

Виховна проблема, над якою працював педагогічний колектив упродовж 2019-2020 навчального року сформульована з урахуванням проблеми міста та її доцільності у комплексі: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

 Відповідно до плану роботи комплексу на 2019-2020 навчальний рік пріоритетними напрямами виховної роботи  визначено:

 • національне та військово-патріотичне виховання;
 • громадянське та морально-етичне виховання;

        – превентивне виховання, формування здорового способу життя;

 • фізкультурно-спортивне виховання;
 • екологічне виховання;
 • туристсько-краєзнавча робота;
 • художньо-естетичне виховання;
 • родинне виховання, робота з батьками;
 • робота учнівського самоврядування;
 • організація позаурочної діяльності;
 • висвітлення роботи закладу в ЗМІ;
 • співпраця з громадськими організаціями, державними установами, вищими навчальними закладами.

                                                                 12

Усі вищезазначені напрями виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи комплексу на 2019-2020 навчальний рік, планами роботи класних керівників, практичного психолога, керівників гуртків. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з вихованцями.

Національне та військово-патріотичне виховання

У поточному навчальному році учні приймали активну участь у проведенні благодійних акцій, марафонах, відкритих конкурсах, а саме:

– Свято «День Знань»;

– Свято «З Днем народження, любе місто!»- проведення спортивних естафет;

-День українського козацтва – заходи «Козацькому роду-нема переводу, спортивні змагання, висадка квітів на подвір’ї комплексу;

– День визволення Херсона від нацистів– захід «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні» із запрошенням ветеранів, керівника громадського об’єднання «Добродія-Херсон» Вікторії Гавренкової, презентація сторінок «Книги пам’яті»;

– День захисника України – спортивні естафети і змагання;

– День писемності –захід «Без мови немає народу, як сонця без сяйва й тепла» із запрошенням Торопова В.А. з пересувною виставкою;

– Вшанування пам’яті героїв – кіборгів –тематичні виставки;

– День Соборності- виховні години «Україна-єдина соборна держава, конкурс малюнків, книжкова тематична виставка «Соборна Україна:від ідеї до життя, створення відеоролику 4 клас «Ми –єдині»;

– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав- зустріч з учасником бойових дій в Афганістані підполковником Юрієм Каландирцем;

– День пам’яті героїв небесної сотні – тематичні виставки;

– День рідної мови – конкурс читців, Всеукраїнський диктант, захід « Рідна мова моя калинова»;

– Заходи присвячені Міжнародному жіночому дню – святкова програма для ветеранів педагогічної праці Херсона ( за ініціативи громадської організацціїї «Асоціація працівників закладів освіти м. Херсона, за підтримки Юрія Ніконова), ранкові свята;

– До Дня перемоги над нацизмом – благодійна акція «Ветеран живе поруч»;

– День Землі- онлайн виступи вихованців і учнів у групі НВК 7;

– День вишиванки – онлайн- вітання дітей комплексу у групі НВК 7;

          – Районний конкурс «Невичерпна криниця» – ансамбль «Дивограй»: Диплом переможця, Диплом лауреата;

                                                                 13

          – ХІХ відкритий фестиваль військово-патріотичної пісні «Рядки, опалені війною…» – І місце;

          – Міський конкурс «Херсонщина пам’ятає» – І місце в номінації «Вокал», І місце в номінації «Декламування»;

          – Відвідування Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара-

Громадянське та морально-етичне виховання

           Упродовж навчального року учні і вихованці комплексу брали участь у благодійних акціях, отримали Диплом виконавчого комітету Дніпровської районної у м . Херсоні  ради «Друг дітей Дніпровського району»;

-“Я – благодійник” до Міжнародного Дня людей з обмеженими можливостями. Вихованці комплексу реалізовували на влаштованому благодійному ярмарку поробки.

 – благодійна акція «Яблучко». Було зібрано 125 кг яблук, мандаринів, бананів, груш. Група учнів, делегованих від комплексу долучилися до урочистого заходу, який відбувся на базі Херсонської міської ради, присвяченого Дню прав людини, де відбулася церемонія нагородження ветеранів –волонтерів. Фрукти були доставлені ветеранам педагогічної праці та війни, ветеранам –волонтерам; відправлені в лікарні, шпиталі: людям похилого віку, інвалідам. Без уваги не залишились і діти пільгових категорій комплексу;

– до Дня Святого Миколая – благодійний концерт для дітей, які опинились у складних життєвих умовах і якими опікується служба у справах дітей Дніпровської районної у місті Херсоні ради;

– акція «Добрі справи» – участь у міському конкурсі «Старанна дитина-успішна країна» за підтримки управління освіти, Ромадської платформи Юрія Рожкова «Добро починається з тебе», збір і передача речей для дітей, які опинились у складних життєвих умовах і якими опікується служба у справах дітей Дніпровської районної у місті Херсоні ради;

– акція «Янголи добра», до дня відкриття міської ялинки,  вихованці комплексу виготовили  ялинкові прикраси у вигляді янголів;

– благодійна акція «Чужих дітей не буває» -перегляд вистави «Снігова королева» – збір коштів пішов на лікування онкохворої дівчинки;

Тиждень толерантності «Ми всі різні, але ми всі рівні»- тренінги, конкурс малюнків.

Превентивне виховання, формування здорового способу життя,

фізкультурно-спортивне виховання

         Робота з даного питання була направлена на підвищення рівня фізичної культури у закладі та поліпшення фізкультурно-оздоровчої роботи, пропаганди  здорового способу життя, зміцнення й збереження  здоров’я дітей.    З метою активізації даного напрямку у комплексі організовано та проведено заходи в рамках:

14

– тематичних Місячників: «Місячник безпеки дітей «Увага! Діти на дорозі», «Місячник ціннісного ставлення до здоров’я»;

-тижнів: «Олімпійський тиждень», «Пожежної безпеки», «Безпека на дорозі».

– днів: «День фізичної культури», «Олімпійський день».р. учні 2, 4 класів долучилися до новорічної акції «Добра справа». Упровдовж грудня разом з батьками збиралися речі, іграшки для дітей-сиріт та малозабезпечених сімей. Усе зібране було передане у службу по справ місті Херосні ради;мм

– родинні  спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я»;       

– Міський конкурс малюнку «Охорона праці очима дітей»;

– Районний конкурс поробок «Подорож від 101 до 104»;

– Районний конкурс «Лікар – Нехворайко»- ІІ місце;

– Тиждень безпечного інтернета , Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» , відеоролики 4 класу, тематичні перегляди фільмів, бесіди;

– Районний конкурс «Ні тютюнопалінню»;

– Районний конкурс творчих робіт «Зупинемо СНІД разом»;

– Районний, міський конкурс «Шкіряний м’яч»- переможці І туру;

– Районний конкурс «Пожежний експрес» – І місце;

– Акція «Збери кришечки», «Небезпечні батарейки»;

– Збір макулатури;

– Міжнародний чемпіонат «Молодь і підприємництво»- виготовлення поробок з природних матеріалів- переможці 2 туру.

Екологічне виховання

У рамках проведення Місячника екології та благоустрою комплексу упродовж року учнями та працівниками комплексу організовано участь у прибиранні, озеленені території, побілці бордюрів, обрізці сухих гілок на деревах, висадка квітів.

Упродовж 2019-2020 навчальному році учні комплексу приймали участь у наступних заходах в рамках Міжнародного екологічного форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета» участь у конференції, організовано інформаційний тиждень екології «Чистий двір. Чисте місто. Чиста ріка», Місячник екологічного виховання; виставка фоторобіт «Світ навколо мене».

У комплексі проводилась агітаційно-просвітницька робота: бесіди, тематичні години спілкування, свята, ігри, вікторини, малюнки.

 • Міський конкурс «Юний натураліст»;
 • Обласний конкурс-виставка новорічних поробок «Альтернативна ялинка» -І, ІІ, ІІІ місця;
 • Міський конкурс від Громадської організації «Добродія-Херсон» «Я хочу жити в якісному світі»- переможці;
 • Акція «Збери кришечки», «Небезпечні батарейки»;
 •  Збір макулатури;
 • Міжнародний чемпіонат «Молодь і підприємництво»- виготовлення поробок з природних матеріалів- переможці 2 туру;
 • Міський конкурс «Юний натураліст»;
 • Виготовлення ємкостей для сортування сміття;

15

Рівень конкурсуНазва конкурсуРезультативність
Всеукраїнський, обласнийВиставка-конкурс «Скадовськ збирає друзів»Подали завку
Заочний конкурс авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»Грамота і дипломи  переможців
Конкурс-виставка новорічних та різдвяних композицій «Альтернативна ялинка»Грамота активних учасників
XXXконкурс дитячого малюнка «Акварелі райдуги»Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів (4 дипломів)
декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій її красі»Диплом ІІ ступеня
«Таврійський розмаїття»Активні учасники
фестиваль-конкурс фольклорного мистецтва «Україна колядує»Диплом І ступеня
конкурс-виставка «Пригоди веселого кота»Дипломи І ступеня (2), диплом ІІ ступеня (2), диплом ІІІ ступеня (15)
 «Наша земля-Україна»І місце за кращу творчу характеристику, ІІ місце-Художнє читання
Міський«Барви Таврії»Грамота переможця (2 грамоти)
етап обласного огляду-конкурсу дитячої та юнацької художньої творчості «Таврійський барвограй»Грамота активних учасників Грамота переможця (Габдулін К.)
виставка –конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Творчість. Фантазія. Мистецтво»Грамота
міський етап Обласного (заочного) конкурсу авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»Грамота переможця
Вокальний конкурс «Кришталеві нотки»Переможці районного етапу, Грамота лауреатів ІІ ступеня
Вокальний конкурс «Острів Різдва»Переможці І туру,Грамота учасників
 «Крок до зірок»Переможці
   
РайоннийКонкурс авторів віршованої поезії «Лунай, моя прекрасно мово»Грамота учасника ( 4 грамоти)
Вокальний конкурс «Зорепад»Грамота учасників
Виставка – конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Природа рідного краю»Грамота за І місце ( 2 грамоти) Грамота  за ІІ місце (1 грамота) Грамота за ІІІ місце (3 грамоти)
Фестиваль дитячої художньої самодіяльної творчості «Іскри натхнення» у рамках ІІ етапу обласного огляду –конкурсу художньої творчостіГрамота учасників
Виставка – конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Зимова казка»Грамота переможця (9 грамот)
 Талант-шоу «Зірка року – 2019»Переможець в номінації «Художнє читання»
 Конкурс народного фольклору «Невичерпна криниця» Програма «На різдво»Диплом лауреата
 Фестиваль для дошкільників «Літературні намистинки»Диплом лауреата творчого колективу НВК 7, Дипломант в номінації «Читання прози, віршів напам’ять» Носакова Вікторія.
 Фестиваль –конкурс вокально-хорового мистецтва «Пісенне розмаїття» 
 • Акція «Допоможемо зимуючим птахам».

Художньо-естетичне виховання

З метою розвитку художньо-естетичної освіченості та вихованості учнів, формування основ естетичної культури, сприймання прекрасного у навколишній дійсності, природі і стосунках між людьми, розвитку інтересів і прагнення до розвитку художніх здібностей і творчої діяльності учнів у різних видах мистецтва  організовано участь у наступних заходах.

Таблиця 1.4.

Участь у конкурсах різних рівнів

    У грудні була організована зустріч з сучасним дитячим письменником Тарасом Микитчаком.

Родинне виховання, робота з батьками

 Всі конкурси, заходи, свята які відбувалися у комплексі організовувались спільно з батьками.

 • Міжнародний чемпіонат «Молодь і підприємництво»- виготовлення поробок з природних матеріалів, навчання проводила мама учня 4 класу Корчевська Лілія;

                                                      17

 • Коучинг для батьків – мама учениці 2 класу Набільська Анна;
 • Родинне спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я»;       
 • Екскурсії на природу;
 • Упродовж навчального року практичним психологом комплексу проводилась «Школа турботливих батьків».

Туристсько-краєзнавча робота

 – Відвідування Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара- перегляд фото-виставки Олександра Корнякова «Мій тато-герой»;

 -«Подорожуємо рідним містом» -екскурсія по місту Херсону;

– Екскурсія «Казки Олешшя»;

– Екскурсія до херсонського краєзнавчого музею;

– Екскурсія до Прикордонного загону.

– Екскурсії до лісу.

 Гурткова робота

        З метою урахування інтересів та здібностей дітей, відповідно до заяв та договорів батьків у комплексі організовано  роботу 5 гуртків, як додаткових освітніх послуг. Усього гуртковою роботою охоплено 150 дошкільників.

 Дошкільний підрозділ
№ п.пГуртокКількість охоплених дітей дітейКерівник гуртка
1.«Цікава математика»118Свекровіна І.В.
2.«Мовленнєва скарбничка»118Свекровіна І.В.
3.«Англійська мова»  65 25Зіневич І.В. Дементєєва В.І.
4.« Дитяча хореографія»  93 45Крамарова В. М. Бідник О.О.
5.«Веселий язичок»48Новікова Н.П.

На початку навчального року  батьки заключили договір щодо надання додаткових освітніх послуг. Керівники гуртків планували свою освітню діяльність з дітьми з урахуванням Базового компонента дошкільної освіти України та чинних парціальних програм. Для організації роботи активно використовувалися в освітньому процесі різні форми роботи з застосуванням інноваційних технологій.

Участь дітей у масових заходах різних рівнів за два роки

18

Навчальний рікМіський/районний Учасників/призерівОбласнийВсеукраїнський
2018-201937 конкурсів 150 учасників 49 призерів10 конкурсів 27 учасників 6 призерів3 конкурси 7 учасників 4 призери
2019-202039 конкурсів 200 учасників 30 призерів      8 конкурсів       25 учасників        11 перемог 

      Аналіз результативності участі вихованців, учнів свідчить про те, що у комплексі проводиться ретельна підготовча робота щодо участі дітей у конкурсах різних рівнів,  постійно підвищується рівень участі дітей у шкільних та міських заходах, результативність участі учнів у міських, обласних заходах.

Співпраця з громадськими організаціями та

висвітлення роботи закладу в ЗМІ

      Упродовж 2019-2020 навчального року  у комплексі активізовано співпрацю з установами та громадськими організаціями, що висвітлені в таблиці

Назва організаціїКількість спільних заходів
Асоціація працівників закладів освіти  м. Херсона1
Всеукраїнське громадське обєднання «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки»1
«Добродія Херсон»3
Обласна організація товариства «Червоного хреста»1
Обласна рада ветеранів4
Благодійний фонд «Мангуст»3
«Добро переможе» (Юрія Рожкова)4

Також налагоджено співпрацю з Херсонським державним університетом, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», управлінням інформаційно – аналітичної підтримки ГУНП в  Херсонській області (начальник Федотов О.С.), відділенням сонології Херсонського обласного центру здоров’я та спортивної медицини, Херсонським центром науково-технічної творчості учнівської молоді, Херсонським палацом дитячої та юнацької творчості, Херсонським  Центром позашкільної роботи, Херсонською обласною універсальною бібліотекою ім. О. Гончара,   Херсонським академічним ляльковим театром, Херсонським академічним музично-драматичним театром ім. М. Куліша, членами по роботі з молоддю Херсонської спілки ветеранів Вовченко В.І., Михайленко Т.В., Осіпова В.Є., Мамай А.С., Херсонським краєзнавчим музеєм.

З метою утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

                                                         19

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України створено Книгу Пам’яті «Історія моєї родини в історії моєї країни». Учнями, їх батьками і  педагогами підготовлено та презентовано творчі проекти, які містять фотографії, фотодокументи, відзнаки, розповіді про життєвий шлях своїх рідних в роки Другої Світової Війни та мирні часи. Презентація сторінок Книги пам’яті відбувається до Дня козацтва, Дня Збройних сил України, Дня визволення Херсонщини від фашистських загарбників, Дня примирення та Перемоги.

З метою висвітлення проведених заходів та інформування батьківської громадськості у комплексі постійно розміщується інформація на сайті комплексу та управління освіти.

Упродовж 2019-2020 навчального року на  місцевих телеканалах в програмах висвітлено  10 сюжетів про проведені заходи у комплексі, а саме:

Назва каналуКількість репортажів
ТРК «Скіфія»5
ВТВ1
ЯТБ2
Український Південь2

Знакові події 

 1. Участь колективу комплексу у національному проекті «Флагмани освіти України»:
 2. Подяка Міністерства освіти і науки України директора Поперечнюк І.В. за сумлінну та бездоганну працю;
 3. нагородження директора Поперечнюк І.В. орденом «Флагман освіти України-2019»;
 4. нагородження колективу Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти;
 5. нагородження колективу Почесною грамотою за вагомий внесок у справу навчання та виховання молоді,сприяння духовному збагаченню нації;
 6. Книга пошани «Флагмани освіти України.
 7. Участь колективу комплексу  у розвитку волонтерського руху:
 8. Диплом виконавчого комітету Дніпровської районної у м .Херсоні ради «Друг дітей Дніпровського району»;
 9. Подяка Голови Дніпровської районної у м.Херсоні ради за вагомий внесок волонтерського руху в районі.

20

 • Реалізація проєкту «Історія моєї родини в історії моєї країни» та плідна співпраця з міською радою ветеранів ( до Дня визволення України від нацистських загарбників, Дня визволення Херсона від нацистських загарбників, Дня Перемоги, відкриття нових сторінок Книги пам’яті.
 • Підготовка святкової програми до Міжнародного жіночого дня для ветеранів педагогічної праці Херсона ( громадська організація «Асоціація працівників закладів освіти м. Херсона ».

Фінансування Херсонського НВК №7 у 2019-2020н.р.

Всього за 2019-2020 навч. рік надійшло:

 • із загального фонду бюджету 5 521 581грн;
 • на спеціальний рахунок 1 488 777грн;
 • 194 567грн. надійшло як благодійна допомога.

                                                      21

Видатки на заробітну плату із загального фонду бюджету складають4 293 698грн., видатки на заробітну плату зі спеціального рахунку комплексу спрямовано – 521 267 грн. (майже 12 %), а це важливий чинник для підтримки педагогів та можливість творчо реалізуватись.

Крім того, позабюджетні кошти дозволяють створювати комфортні умови для організації освітнього процесу, а саме:

 • 521 267 грн. (35 %) спеціального фонду спрямована на оплату праці працівників;

22

 • значна частина видатків – 542 118 грн.(більше 36 % від загальних видатків спец. фонду) спрямовано на розвиток комплексу та підтримання його у належному стані;
 •  понад 106 тис. грн..витрачено на оплату комунальних послуг (близько 7 %);
 • 318 968 грн. витрачено на закупівлю продуктів харчування (22%)

Значимою підтримкою для комплексу є надходження благодійних коштів та надходження у натуральному вигляді. Зі 194 567 грн. надходження на благодійний рахунок комплексу витрачено :

 • 54 872 грн. –на поточні ремонти (35 430 грн.) та буд. матеріали для них(у нат. вигляді на суму 19 442 грн.);
 • 58 111 грн. – зміцнення матеріально-технічної базиз яких, придбано дитячу меблеву стінку для ясельної групи (8709 грн.), частково оплачено придбання ігрових майданчиків для 2 та 4 груп  (12 900 грн.) та отримано у натуральному вигляді телевізор, постільну білизну, побутову хімію, канцелярію, госп. товари на загальну суму 36 502 грн.
 • 81 584 грн. – на закупівлю продуктів харчування  для шкільного підрозділу комплексу.

                                                 23

За кошти місцевого бюджету протягом 2019-2020н.р. було залучено майже 600 тис.грн. з міського бюджету на капітальні ремонтиспортивної зали, центрального входу та харчоблоку, придбання сучасного обладнання для шкільної їдальні.

В тому числі, на втілення ключової реформи Міністерства освіти і науки «Нова українська школа» було витрачено 57 391 гриваню, з них:

 • 16 622 грн. – на забезпечення учнів 1-го класу дидактичним матеріалом;
 • 27 754  грн. – на придбання меблів для облаштування приміщення 1-го класу;
 • 13 015 грн. – придбано ноутбук.