Звіт директора

Звіт

директора Херсонської початкової школи № 7 Херсонської міської ради

Херсонської міської ради Поперечнюк І.В.  перед громадськістю

за 2019-2020 навчальний рік

        У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація комплексу працювали відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про осві­ту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту комплексу, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

        Діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої ком­петентності учнів.

Стан і розвиток мережі

       На початок 2019-2020 навчального року в закладі було відкрито 3 класи шкільного підрозділу та 6 груп дошкільного підрозділу.

       Заклад працює за п’ятиденним навчальним тижнем. Викладання предметів проводиться державною мовою.

       Організація освітнього процесу учнів шкільного підрозділу здійснювалась у відповідності Державного стандарту загальної початкової освіти, Типового навчального плану освітньої програми «На крилах успіху».

       Інваріантна складова сформована на державному рівні та створює умови здобуття повної освіти всіма учнями з урахуванням державних стандартів, потреб учнів. У шкільному підрозділі для досягнення цих потреб передбачена наповнюваність класів до 22 учнів. Наповнюваність класів до нормативу фінансується за позабюджетні кошти.

       Станом на 1 вересня кількість учнів становила 60 учнів, на кінець року – 59. Протягом року із закладу вибуло 4 учні та прибуло 3 учні.

       Дошкільний підрозділ відвідувало 150 вихованців. Всього заклад відвідувало 210 дітей.

       Режим роботи дошкільного підрозділу, у порівнянні з минулим роком, залишився сталим: 5 груп 10,5 – годин та 1 (чергова) група 12 годин.

       Упродовж навчального року працювали: 1 група для дітей раннього віку (2-3 роки) – 24 дитини, 1 група дітей молодшого дошкільного віку (3-4 роки) – 30 дітей, 2 групи дітей середнього дошкільного віку – 46 дітей, 2 групи дітей старшого дошкільного віку (5-7 років) – 50 дітей. Наповнюваність груп становила 100%.

       Організація освітнього процесу дошкільників здійснювалась у межах Базового компоненту дошкільної освіти за державною оновленою програмою навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Робота з педагогічними кадрами

       У 2019-2020 навчальному році працювало 24 педагогічних працівників, з них: директор, 1 заступник директора з навчально-виховної роботи, 4 учителів, 12 вихователів (2 у відпустці по догляду за дитиною), 4 керівників гуртків (з них 3 сумісники), 1 музичний керівник , 1 практичний психолог. 99 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра.

Педагогічний склад колективу

      Педагогічні працівники мають наступні кваліфікаційні категорії в порівнянні з 2019-2020 н.р.

«спеціаліст вищої категорії» – 6 ( 6)

«спеціаліст І категорії» – 7 ( 6)

«спеціаліст ІІ категорії» – 0 ( 3)

«спеціаліст» – 6 (7)

«магістр» – 3

та педагогічні звання:

«вихователь-методист» – 2

«старший учитель» – 2

Кваліфікаційні категорії

       У комплексі забезпечується право педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. За 2019-2020  музичний керівник Абдурашитова Д.В., вихователі Михайлова К.А., Вансович Т.О., Ібайдуллаєва І.М., Зосим І.О., Дидіна С.В., Сердюк М.В. пройшли курси підвищення кваліфікації у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

       Директор Поперечнюк І.В. пройшла курси підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Державної служби якості освіти України, отримала сертифікат за освітньою програмою «Створення та розбудова  внутрішньої системи забезпечення якості освіти та інституційний аудит» та набула  інтегральної компетентності експерта і тренера для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

   У 2019-2020 навчальному році, відповідно до поданих заяв, атестацію пройшли 3 педагогічних працівники: Абдурашитовій Д.В., музичному керівнику підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; Михайловій К.А., вихователю  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; Вансович Т.О., вихователю підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категоріі» та присвоєно кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії».

   З метою стимулювання працівників комплексу протягом 2019-2020 н.р. троє педагогічних працівників були нагороджені грамотами управління освіти Херсонської міської ради, 8 педагогічних працівників нагороджені грамотами директора комплексу, директор Поперечнюк І.В. отримала Подяку Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю; і нагороджена орденом «Флагман освіти України», колектив комплексу за участь у національному проекті «Флагмани освіти України» нагороджений Почесними

грамотами за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти, за вагомий внесок у справу навчання та виховання молоді, сприяння духовному збагаченню нації. Херсонський навчально-виховний комплекс № 7 був занесений до сторінок Книги пошани «Флагмани освіти України».

Методична робота

      Упродовж 2019-2020 навчального року педагоги комплексу вивчали і впроваджували в освітній процес діяльності гуманно-особистісну педагогіку, ділились досвідом роботи з колегами, педагогами міста, області, брали участь у заходах Всеукраїнських, обласних, міських.

       У жовтні педагоги комплексу взяли участь у  ХІV Всеукраїнських Читаннях з Гуманної Педагогіки « Добра воля-найдорожча перемога», які відбулися   за підтримки Міністерства освіти і науки України у м. Києві.

       З метою збагачення, поглиблення знань про методику сталого розвитку вихователі Ібайдуллаєва І.М., Котенко В.В. взяли участь у авторському семінарі Наталії Гавриш «Освіта для сталого розвитку в дії: курс для дошкільнят» на базі КВНЗ «ХАНО» і  отримали сертифікати. Вихователі ознайомилися з парціальною програмою «Дошкільнятам – освіту сталого розвитку», яку розроблено на засадах одного з напрямів гуманістичної педагогіки «експеременту».

          З метою розвитку дитячої творчості вихованців педагоги закладу Вансович Т.О., Святченко І.С. відвідали семінар-тренінг Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через впровадження нетрадиційних технік зображення».

          Вихователі Котенко В.В., Кравченко В.О. стали учасниками Міжнародного проекту «Освіта ХХІ століття”: отримали сертифікати  за практичним курсом «Технології продуктивного спілкування».

          Педагоги  пройшли навчання за практичним курсом авторських ігрових технологій «Зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства». Вихователі Ібайдуллаєва І.М., Сердюк М.В., Кравченко В.В., Вансович Т.О. пройшли навчання та для дітей дошкільного віку М.М. Шуть «Ігрові технології в сучасному закладі дошкільної освіти».

          У березні педагоги комплексу підвищили  рівень цифрової грамотності, пройшовши дистанційно навчання на національній онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта»  та отримали сертифікати.

          Вихователь Ібайдуллаєва І.М. взяла участь у міському етапі щорічного обласного конкурсу сценаріїв та методичних розробок «Перлина натхнення» і  здобула диплом І рівня за сценарій свята «Україна мовою серця».

          З метою ознайомлення з оновленою програмою для 3 класу «На крилах успіху» заступник директора з НВР Курченко В.М., вчитель Кирпиченко О.Є. взяли участь у тренінгу Регіональних представництв України ОП «На крилах успіху», який проходив  у м. Києві.

          На базі комплексу проведено для слухачів ХАНО міський семінар-практикум «Формування ключових компетентностей молодшого школяра». Дл

педагогів початкової школи проведено супервізію Ресурсного центру Нової української школи по обміну досвідом вчителів початкових класів «Особливості організації освітнього процесу в початковій школі» .

        У лютому був проведений Тиждень педагогічної майстерності,  під час якого вихователі  комплексу ділились досвідом роботи, інноваційними формами та методами, технологіями.

        Протягом року у комплексі проводились засідання методичних об’єднань дошкільного і шкільного підрозділів, педагогічні ради на яких педагоги роз’язували освітні проблеми і відшукували шляхи їх подолання.

        Упродовж року практичний психолог Бондаренко О.А. проводила засідання  тренінгового центру «Школи турботливих батьків».

        Педагоги комплексу подали матеріали з досвіду роботи які  схвалені на засіданні вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» та увійшли до Методичного посібника «Наступність як концепт гуманізації освіти в руслі вимог Нової української школи».

Здійснення експериментальної діяльності

       Упродовж 2019-2020 навчального року комплекс  працював в руслі дослідно-експериментальної роботи   «Впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання для формування ключових компетентностей здобувачів освіти в групах закладів дошкільної та класах закладів загальної середньої освіти зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громади» на 2019-2023 роки, діагностично-концептуальний етап (вересень 2019 –серпень 2020 рік).

       На даному етапі  експериментальної діяльності перед комплексом стояли такі завдання:

– створення необхідних умов в освітньому  просторі навчального закладу для розкриття індивідуальних можливостей кожного учня;

– проведення комплексного дослідження результативності особистісно зорієнтованого навчання в умовах діяльності класів з малою наповнюваністю;

–  забезпечення реалізації методик індивідуального розвитку учня за умови організації  діяльнісного  підходу до отримання  знань;

– залучення додаткових позабюджетних коштів в організацію діяльності комплексу за рахунок збільшення додаткових платних послуг на які є попит населення.

        В результаті реалізації дослідно-експериментальної роботи за цей рік виконано наступні завдання:

 1. Створено мережу класів відповідно до заяв батьків.

                                 

 • Складено кошториси по утриманню класів, відкритих за бажанням батьків з залученням додаткових джерел фінансування.
 • Забезпечено умови для проведення експерименту: укладено угоди з батьками щодо формування класів; укомплектовано класи; створено штатні розписи.
 • Проведено ряд психо-діагностичних методик з метою визначення особистісних якостей дітей, розроблені  індивідуальні картки розвитку дитини.
 • Вивчався передовий педагогічний досвід впровадження психолого-педагогічних наукових підходів до організації особистісно зорієнтованого навчання та запровадження їх в освітній процес.

       Протягом 2019-2020 навчального року відстежувався вплив  змішаного фінансування на підвищення якості освіти за рахунок здійснення особистісно зорієнтованого навчання та формування всебічно розвиненої, соціальної, гуманістичної особистості. Апробація проєктів розвитку особистості в класах малої наповнюваності базується на програмах особистісно зорієнтованого навчання й показала динаміку розвитку розумових здібностей дітей, про що свідчить моніторинг особистих досягнень учнів 1-2 класів, наведених в таблиці 1.

                                                                                                               Таблиця 1

КласКількість учнівМає значні успіхи кількість / %Демонструє помітний прогрес кількість / %Досягає результатів з допомогою дорослих кількість / %Успішність %Якість знань %
12310 / 43%9 / 40%4 / 17%100%83 %
2205 / 25 %12 / 55 %3 / 20 %100 %80 %

                                                                                                     Діаграма

Якість особистих досягнень учнів 2 класу

7

     У порівнянні з 2018-2019 навчальним роком якість знань з математики зросла на 5 %.

                                                                                                    Таблиця  2

Моніторинг

 
 

 навчальних досягнень учнів 4 класу

КласКількість учнівПредметВисокий рівеньДостатній рівеньСередній рівеньУспішністьЯкість знань
416 4 /25%8 /50%4 /25%100%75%
Математика4 /25%9 / 56%3 / 19%100%81 %
Українська мова4 /25%10 / 63%2 / 12 %100%88 %
Літературне читання7 / 44%9 /56%100%100%
Природознавство10/63%6/37%100%100%

Якість навчальних досягнень учнів 4 класу

8

       Показники якості знань у порівнянні з 2018-2019 навчальним роком  знизилися в зв’язку зі зміною контингенту, вибуттям дітей.

       Одним з основних принципів роботи педагогів є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. В комплексі організовано роботу щодо виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів дітей під час освітнього процесу.

        Протягом навчального року учні комплексу беруть участь у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах «Соняшник», «Грінвіч», «Колосок», «Кенгуру», в олімпіадах від Всеосвіти.

       Динаміку участі учнів  з 2018 по 2020 роки наведено в діаграмі. У 2019-2020 навчальному році змінився зменшився контингент здобувачів освіти на один  клас (3). В конкурсі «Гринвіч» по Положенню 1, 2 клас не брали участі.

9

        Окрім того учні 4 класів взяли участь у міській інтелектуальній грі «Ерудит –молодша ліга» і отримали диплом активного учасника гри.

Додаткові освітні послуги

        З метою урахування інтересів та здібностей дітей, відповідно до заяв та договорів батьків у комплексі організовано  роботу 5 гуртків, як додаткових освітніх послуг. Усього гуртковою роботою охоплено 150 дошкільників.

 Дошкільний підрозділ
№ п.пГуртокКількість охоплених дітей дітейКерівник гуртка
1.«Цікава математика»118Свекровіна І.В.
2.«Мовленнєва скарбничка»118Свекровіна І.В.
3.«Англійська мова»  65 25Зіневич І.В. Дементєєва В.І.
4.« Дитяча хореографія»  93 45Крамарова В. М. Бідник О.О.
5.«Веселий язичок»48Новікова Н.П.

На початку навчального року  батьки заключили договір щодо надання додаткових освітніх послуг. Керівники гуртків планували свою освітню діяльність з дітьми з урахуванням Базового компонента дошкільної освіти України та чинних парціальних програм. Для організації роботи активно

                                                      10

використовувалися в освітньому процесі різні форми роботи з застосуванням інноваційних технологій.

Організація відпочинку та оздоровлення

       З метою організації повноцінного відпочинку й оздоровлення дітей, створення належних умов для змістовного дозвілля учнів, фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи, продуктивної праці, зайнятості школярів влітку 2020 року планується організувати відпочинок для 10 дітей комплексу: в міському позашкільному таборі відпочинку «Сонечко», Херсонському міському таборі «Юнга», спортивних таборах, у позаміських таборах .

Соціальний захист дітей комплексу

У 2019-2020 навчальному році соціальною підтримкою охоплено 12 дітей пільгових категорій, які навчаються та виховуються у комплексі, а саме:

КатегоріяКількість
Діти з багатодітних сімей5
Діти з малозабезпечених сімей1
Діти, батьки яких, загинули, постраждали, або беруть участь у антитерористичній операції та забезпечені її проведення, мають статус учасника АТО1
Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи2
Діти з сімей військовослужбовців3
Всього:12

З метою охоплення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, згідно підтверджуючих документів встановлених чинним законодавством звільнено батьків від оплати за харчування дітей комплексу, а саме: 1 дитина,  батьки яких, загинули, постраждали, або беруть участь у антитерористичній операції та забезпечені її проведення, мають статус учасника АТО; 1 дитина, яка має статус малозабезпечених; 2 дитини, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 3 дитини з сімей військовослужбовців; на 50 % на зменшено розмір батьківської оплати для батьків або осіб, котрі їх замінюють, у сім’ях в яких троє та більше дітей – таких у комплексі 5 дітей.

Організація харчування

У 2019-2020 навчальному році забезпечено повноцінне, раціональне, якісне харчування для дітей комплексу.

                                                       11

Учні 1, 2, 4 класів харчуються в межах визначених норм та 100% забезпечені гарячим харчуванням. За бюджетні кошти організовано сніданки для 38 учнів 2, 4 класів та обіди,  полуденки за батьківські кошти.

Облік дітей, охоплених гарячим харчуванням за бюджетні кошти та батьківські кошти, здійснює медичний працівник і класні керівники; щоденно інформація про кількість учнів фіксується в журналі контролю за харчуванням дітей.

З метою систематичного контролю з організації гарячого харчування в комплексі створено раду з харчування, яка суворо контролює виконання вимог щодо організації санітарно – епідеміологічного режиму, недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно – гігієнічних вимог. На нарадах при директорові розглядалися питання щодо покращення стану харчування школярів у закладі.

          Щоденне меню складається на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджується директором комплексу. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей у комплексі та вдома.

        У комплексі запроваджено систему управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), розроблено необхідну документацію,придбане необхідне кухонне та технологічне обладнання, кухонний посуд та столові прибори. Для школярів придбано лінію роздачі. З січня 2020 року школярам пропонується харчування на вибір з двох варіантів комплексних меню.

Виховна робота

Виховна проблема, над якою працював педагогічний колектив упродовж 2019-2020 навчального року сформульована з урахуванням проблеми міста та її доцільності у комплексі: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

 Відповідно до плану роботи комплексу на 2019-2020 навчальний рік пріоритетними напрямами виховної роботи  визначено:

 • національне та військово-патріотичне виховання;
 • громадянське та морально-етичне виховання;

        – превентивне виховання, формування здорового способу життя;

 • фізкультурно-спортивне виховання;
 • екологічне виховання;
 • туристсько-краєзнавча робота;
 • художньо-естетичне виховання;
 • родинне виховання, робота з батьками;
 • робота учнівського самоврядування;
 • організація позаурочної діяльності;
 • висвітлення роботи закладу в ЗМІ;
 • співпраця з громадськими організаціями, державними установами, вищими навчальними закладами.

                                                                 12

Усі вищезазначені напрями виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи комплексу на 2019-2020 навчальний рік, планами роботи класних керівників, практичного психолога, керівників гуртків. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з вихованцями.

Національне та військово-патріотичне виховання

У поточному навчальному році учні приймали активну участь у проведенні благодійних акцій, марафонах, відкритих конкурсах, а саме:

– Свято «День Знань»;

– Свято «З Днем народження, любе місто!»- проведення спортивних естафет;

-День українського козацтва – заходи «Козацькому роду-нема переводу, спортивні змагання, висадка квітів на подвір’ї комплексу;

– День визволення Херсона від нацистів– захід «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні» із запрошенням ветеранів, керівника громадського об’єднання «Добродія-Херсон» Вікторії Гавренкової, презентація сторінок «Книги пам’яті»;

– День захисника України – спортивні естафети і змагання;

– День писемності –захід «Без мови немає народу, як сонця без сяйва й тепла» із запрошенням Торопова В.А. з пересувною виставкою;

– Вшанування пам’яті героїв – кіборгів –тематичні виставки;

– День Соборності- виховні години «Україна-єдина соборна держава, конкурс малюнків, книжкова тематична виставка «Соборна Україна:від ідеї до життя, створення відеоролику 4 клас «Ми –єдині»;

– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав- зустріч з учасником бойових дій в Афганістані підполковником Юрієм Каландирцем;

– День пам’яті героїв небесної сотні – тематичні виставки;

– День рідної мови – конкурс читців, Всеукраїнський диктант, захід « Рідна мова моя калинова»;

– Заходи присвячені Міжнародному жіночому дню – святкова програма для ветеранів педагогічної праці Херсона ( за ініціативи громадської організацціїї «Асоціація працівників закладів освіти м. Херсона, за підтримки Юрія Ніконова), ранкові свята;

– До Дня перемоги над нацизмом – благодійна акція «Ветеран живе поруч»;

– День Землі- онлайн виступи вихованців і учнів у групі НВК 7;

– День вишиванки – онлайн- вітання дітей комплексу у групі НВК 7;

          – Районний конкурс «Невичерпна криниця» – ансамбль «Дивограй»: Диплом переможця, Диплом лауреата;

                                                                 13

          – ХІХ відкритий фестиваль військово-патріотичної пісні «Рядки, опалені війною…» – І місце;

          – Міський конкурс «Херсонщина пам’ятає» – І місце в номінації «Вокал», І місце в номінації «Декламування»;

          – Відвідування Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара-

Громадянське та морально-етичне виховання

           Упродовж навчального року учні і вихованці комплексу брали участь у благодійних акціях, отримали Диплом виконавчого комітету Дніпровської районної у м . Херсоні  ради «Друг дітей Дніпровського району»;

-“Я – благодійник” до Міжнародного Дня людей з обмеженими можливостями. Вихованці комплексу реалізовували на влаштованому благодійному ярмарку поробки.

 – благодійна акція «Яблучко». Було зібрано 125 кг яблук, мандаринів, бананів, груш. Група учнів, делегованих від комплексу долучилися до урочистого заходу, який відбувся на базі Херсонської міської ради, присвяченого Дню прав людини, де відбулася церемонія нагородження ветеранів –волонтерів. Фрукти були доставлені ветеранам педагогічної праці та війни, ветеранам –волонтерам; відправлені в лікарні, шпиталі: людям похилого віку, інвалідам. Без уваги не залишились і діти пільгових категорій комплексу;

– до Дня Святого Миколая – благодійний концерт для дітей, які опинились у складних життєвих умовах і якими опікується служба у справах дітей Дніпровської районної у місті Херсоні ради;

– акція «Добрі справи» – участь у міському конкурсі «Старанна дитина-успішна країна» за підтримки управління освіти, Ромадської платформи Юрія Рожкова «Добро починається з тебе», збір і передача речей для дітей, які опинились у складних життєвих умовах і якими опікується служба у справах дітей Дніпровської районної у місті Херсоні ради;

– акція «Янголи добра», до дня відкриття міської ялинки,  вихованці комплексу виготовили  ялинкові прикраси у вигляді янголів;

– благодійна акція «Чужих дітей не буває» -перегляд вистави «Снігова королева» – збір коштів пішов на лікування онкохворої дівчинки;

Тиждень толерантності «Ми всі різні, але ми всі рівні»- тренінги, конкурс малюнків.

Превентивне виховання, формування здорового способу життя,

фізкультурно-спортивне виховання

         Робота з даного питання була направлена на підвищення рівня фізичної культури у закладі та поліпшення фізкультурно-оздоровчої роботи, пропаганди  здорового способу життя, зміцнення й збереження  здоров’я дітей.    З метою активізації даного напрямку у комплексі організовано та проведено заходи в рамках:

14

– тематичних Місячників: «Місячник безпеки дітей «Увага! Діти на дорозі», «Місячник ціннісного ставлення до здоров’я»;

-тижнів: «Олімпійський тиждень», «Пожежної безпеки», «Безпека на дорозі».

– днів: «День фізичної культури», «Олімпійський день».р. учні 2, 4 класів долучилися до новорічної акції «Добра справа». Упровдовж грудня разом з батьками збиралися речі, іграшки для дітей-сиріт та малозабезпечених сімей. Усе зібране було передане у службу по справ місті Херосні ради;мм

– родинні  спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я»;       

– Міський конкурс малюнку «Охорона праці очима дітей»;

– Районний конкурс поробок «Подорож від 101 до 104»;

– Районний конкурс «Лікар – Нехворайко»- ІІ місце;

– Тиждень безпечного інтернета , Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» , відеоролики 4 класу, тематичні перегляди фільмів, бесіди;

– Районний конкурс «Ні тютюнопалінню»;

– Районний конкурс творчих робіт «Зупинемо СНІД разом»;

– Районний, міський конкурс «Шкіряний м’яч»- переможці І туру;

– Районний конкурс «Пожежний експрес» – І місце;

– Акція «Збери кришечки», «Небезпечні батарейки»;

– Збір макулатури;

– Міжнародний чемпіонат «Молодь і підприємництво»- виготовлення поробок з природних матеріалів- переможці 2 туру.

Екологічне виховання

У рамках проведення Місячника екології та благоустрою комплексу упродовж року учнями та працівниками комплексу організовано участь у прибиранні, озеленені території, побілці бордюрів, обрізці сухих гілок на деревах, висадка квітів.

Упродовж 2019-2020 навчальному році учні комплексу приймали участь у наступних заходах в рамках Міжнародного екологічного форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета» участь у конференції, організовано інформаційний тиждень екології «Чистий двір. Чисте місто. Чиста ріка», Місячник екологічного виховання; виставка фоторобіт «Світ навколо мене».

У комплексі проводилась агітаційно-просвітницька робота: бесіди, тематичні години спілкування, свята, ігри, вікторини, малюнки.

 • Міський конкурс «Юний натураліст»;
 • Обласний конкурс-виставка новорічних поробок «Альтернативна ялинка» -І, ІІ, ІІІ місця;
 • Міський конкурс від Громадської організації «Добродія-Херсон» «Я хочу жити в якісному світі»- переможці;
 • Акція «Збери кришечки», «Небезпечні батарейки»;
 •  Збір макулатури;
 • Міжнародний чемпіонат «Молодь і підприємництво»- виготовлення поробок з природних матеріалів- переможці 2 туру;
 • Міський конкурс «Юний натураліст»;
 • Виготовлення ємкостей для сортування сміття;

15

Рівень конкурсуНазва конкурсуРезультативність
Всеукраїнський, обласнийВиставка-конкурс «Скадовськ збирає друзів»Подали завку
Заочний конкурс авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»Грамота і дипломи  переможців
Конкурс-виставка новорічних та різдвяних композицій «Альтернативна ялинка»Грамота активних учасників
XXXконкурс дитячого малюнка «Акварелі райдуги»Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів (4 дипломів)
декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій її красі»Диплом ІІ ступеня
«Таврійський розмаїття»Активні учасники
фестиваль-конкурс фольклорного мистецтва «Україна колядує»Диплом І ступеня
конкурс-виставка «Пригоди веселого кота»Дипломи І ступеня (2), диплом ІІ ступеня (2), диплом ІІІ ступеня (15)
 «Наша земля-Україна»І місце за кращу творчу характеристику, ІІ місце-Художнє читання
Міський«Барви Таврії»Грамота переможця (2 грамоти)
етап обласного огляду-конкурсу дитячої та юнацької художньої творчості «Таврійський барвограй»Грамота активних учасників Грамота переможця (Габдулін К.)
виставка –конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Творчість. Фантазія. Мистецтво»Грамота
міський етап Обласного (заочного) конкурсу авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»Грамота переможця
Вокальний конкурс «Кришталеві нотки»Переможці районного етапу, Грамота лауреатів ІІ ступеня
Вокальний конкурс «Острів Різдва»Переможці І туру,Грамота учасників
 «Крок до зірок»Переможці
   
РайоннийКонкурс авторів віршованої поезії «Лунай, моя прекрасно мово»Грамота учасника ( 4 грамоти)
Вокальний конкурс «Зорепад»Грамота учасників
Виставка – конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Природа рідного краю»Грамота за І місце ( 2 грамоти) Грамота  за ІІ місце (1 грамота) Грамота за ІІІ місце (3 грамоти)
Фестиваль дитячої художньої самодіяльної творчості «Іскри натхнення» у рамках ІІ етапу обласного огляду –конкурсу художньої творчостіГрамота учасників
Виставка – конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Зимова казка»Грамота переможця (9 грамот)
 Талант-шоу «Зірка року – 2019»Переможець в номінації «Художнє читання»
 Конкурс народного фольклору «Невичерпна криниця» Програма «На різдво»Диплом лауреата
 Фестиваль для дошкільників «Літературні намистинки»Диплом лауреата творчого колективу НВК 7, Дипломант в номінації «Читання прози, віршів напам’ять» Носакова Вікторія.
 Фестиваль –конкурс вокально-хорового мистецтва «Пісенне розмаїття» 
 • Акція «Допоможемо зимуючим птахам».

Художньо-естетичне виховання

З метою розвитку художньо-естетичної освіченості та вихованості учнів, формування основ естетичної культури, сприймання прекрасного у навколишній дійсності, природі і стосунках між людьми, розвитку інтересів і прагнення до розвитку художніх здібностей і творчої діяльності учнів у різних видах мистецтва  організовано участь у наступних заходах.

Таблиця 1.4.

Участь у конкурсах різних рівнів

    У грудні була організована зустріч з сучасним дитячим письменником Тарасом Микитчаком.

Родинне виховання, робота з батьками

 Всі конкурси, заходи, свята які відбувалися у комплексі організовувались спільно з батьками.

 • Міжнародний чемпіонат «Молодь і підприємництво»- виготовлення поробок з природних матеріалів, навчання проводила мама учня 4 класу Корчевська Лілія;

                                                      17

 • Коучинг для батьків – мама учениці 2 класу Набільська Анна;
 • Родинне спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я»;       
 • Екскурсії на природу;
 • Упродовж навчального року практичним психологом комплексу проводилась «Школа турботливих батьків».

Туристсько-краєзнавча робота

 – Відвідування Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара- перегляд фото-виставки Олександра Корнякова «Мій тато-герой»;

 -«Подорожуємо рідним містом» -екскурсія по місту Херсону;

– Екскурсія «Казки Олешшя»;

– Екскурсія до херсонського краєзнавчого музею;

– Екскурсія до Прикордонного загону.

– Екскурсії до лісу.

 Гурткова робота

        З метою урахування інтересів та здібностей дітей, відповідно до заяв та договорів батьків у комплексі організовано  роботу 5 гуртків, як додаткових освітніх послуг. Усього гуртковою роботою охоплено 150 дошкільників.

 Дошкільний підрозділ
№ п.пГуртокКількість охоплених дітей дітейКерівник гуртка
1.«Цікава математика»118Свекровіна І.В.
2.«Мовленнєва скарбничка»118Свекровіна І.В.
3.«Англійська мова»  65 25Зіневич І.В. Дементєєва В.І.
4.« Дитяча хореографія»  93 45Крамарова В. М. Бідник О.О.
5.«Веселий язичок»48Новікова Н.П.

На початку навчального року  батьки заключили договір щодо надання додаткових освітніх послуг. Керівники гуртків планували свою освітню діяльність з дітьми з урахуванням Базового компонента дошкільної освіти України та чинних парціальних програм. Для організації роботи активно використовувалися в освітньому процесі різні форми роботи з застосуванням інноваційних технологій.

Участь дітей у масових заходах різних рівнів за два роки

18

Навчальний рікМіський/районний Учасників/призерівОбласнийВсеукраїнський
2018-201937 конкурсів 150 учасників 49 призерів10 конкурсів 27 учасників 6 призерів3 конкурси 7 учасників 4 призери
2019-202039 конкурсів 200 учасників 30 призерів      8 конкурсів       25 учасників        11 перемог 

      Аналіз результативності участі вихованців, учнів свідчить про те, що у комплексі проводиться ретельна підготовча робота щодо участі дітей у конкурсах різних рівнів,  постійно підвищується рівень участі дітей у шкільних та міських заходах, результативність участі учнів у міських, обласних заходах.

Співпраця з громадськими організаціями та

висвітлення роботи закладу в ЗМІ

      Упродовж 2019-2020 навчального року  у комплексі активізовано співпрацю з установами та громадськими організаціями, що висвітлені в таблиці

Назва організаціїКількість спільних заходів
Асоціація працівників закладів освіти  м. Херсона1
Всеукраїнське громадське обєднання «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки»1
«Добродія Херсон»3
Обласна організація товариства «Червоного хреста»1
Обласна рада ветеранів4
Благодійний фонд «Мангуст»3
«Добро переможе» (Юрія Рожкова)4

Також налагоджено співпрацю з Херсонським державним університетом, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», управлінням інформаційно – аналітичної підтримки ГУНП в  Херсонській області (начальник Федотов О.С.), відділенням сонології Херсонського обласного центру здоров’я та спортивної медицини, Херсонським центром науково-технічної творчості учнівської молоді, Херсонським палацом дитячої та юнацької творчості, Херсонським  Центром позашкільної роботи, Херсонською обласною універсальною бібліотекою ім. О. Гончара,   Херсонським академічним ляльковим театром, Херсонським академічним музично-драматичним театром ім. М. Куліша, членами по роботі з молоддю Херсонської спілки ветеранів Вовченко В.І., Михайленко Т.В., Осіпова В.Є., Мамай А.С., Херсонським краєзнавчим музеєм.

З метою утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

                                                         19

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України створено Книгу Пам’яті «Історія моєї родини в історії моєї країни». Учнями, їх батьками і  педагогами підготовлено та презентовано творчі проекти, які містять фотографії, фотодокументи, відзнаки, розповіді про життєвий шлях своїх рідних в роки Другої Світової Війни та мирні часи. Презентація сторінок Книги пам’яті відбувається до Дня козацтва, Дня Збройних сил України, Дня визволення Херсонщини від фашистських загарбників, Дня примирення та Перемоги.

З метою висвітлення проведених заходів та інформування батьківської громадськості у комплексі постійно розміщується інформація на сайті комплексу та управління освіти.

Упродовж 2019-2020 навчального року на  місцевих телеканалах в програмах висвітлено  10 сюжетів про проведені заходи у комплексі, а саме:

Назва каналуКількість репортажів
ТРК «Скіфія»5
ВТВ1
ЯТБ2
Український Південь2

Знакові події 

 1. Участь колективу комплексу у національному проекті «Флагмани освіти України»:
 2. Подяка Міністерства освіти і науки України директора Поперечнюк І.В. за сумлінну та бездоганну працю;
 3. нагородження директора Поперечнюк І.В. орденом «Флагман освіти України-2019»;
 4. нагородження колективу Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти;
 5. нагородження колективу Почесною грамотою за вагомий внесок у справу навчання та виховання молоді,сприяння духовному збагаченню нації;
 6. Книга пошани «Флагмани освіти України.
 7. Участь колективу комплексу  у розвитку волонтерського руху:
 8. Диплом виконавчого комітету Дніпровської районної у м .Херсоні ради «Друг дітей Дніпровського району»;
 9. Подяка Голови Дніпровської районної у м.Херсоні ради за вагомий внесок волонтерського руху в районі.

20

 • Реалізація проєкту «Історія моєї родини в історії моєї країни» та плідна співпраця з міською радою ветеранів ( до Дня визволення України від нацистських загарбників, Дня визволення Херсона від нацистських загарбників, Дня Перемоги, відкриття нових сторінок Книги пам’яті.
 • Підготовка святкової програми до Міжнародного жіночого дня для ветеранів педагогічної праці Херсона ( громадська організація «Асоціація працівників закладів освіти м. Херсона ».

Фінансування Херсонського НВК №7 у 2019-2020н.р.

Всього за 2019-2020 навч. рік надійшло:

 • із загального фонду бюджету 5 521 581грн;
 • на спеціальний рахунок 1 488 777грн;
 • 194 567грн. надійшло як благодійна допомога.

                                                      21

Видатки на заробітну плату із загального фонду бюджету складають4 293 698грн., видатки на заробітну плату зі спеціального рахунку комплексу спрямовано – 521 267 грн. (майже 12 %), а це важливий чинник для підтримки педагогів та можливість творчо реалізуватись.

Крім того, позабюджетні кошти дозволяють створювати комфортні умови для організації освітнього процесу, а саме:

 • 521 267 грн. (35 %) спеціального фонду спрямована на оплату праці працівників;

22

 • значна частина видатків – 542 118 грн.(більше 36 % від загальних видатків спец. фонду) спрямовано на розвиток комплексу та підтримання його у належному стані;
 •  понад 106 тис. грн..витрачено на оплату комунальних послуг (близько 7 %);
 • 318 968 грн. витрачено на закупівлю продуктів харчування (22%)

Значимою підтримкою для комплексу є надходження благодійних коштів та надходження у натуральному вигляді. Зі 194 567 грн. надходження на благодійний рахунок комплексу витрачено :

 • 54 872 грн. –на поточні ремонти (35 430 грн.) та буд. матеріали для них(у нат. вигляді на суму 19 442 грн.);
 • 58 111 грн. – зміцнення матеріально-технічної базиз яких, придбано дитячу меблеву стінку для ясельної групи (8709 грн.), частково оплачено придбання ігрових майданчиків для 2 та 4 груп  (12 900 грн.) та отримано у натуральному вигляді телевізор, постільну білизну, побутову хімію, канцелярію, госп. товари на загальну суму 36 502 грн.
 • 81 584 грн. – на закупівлю продуктів харчування  для шкільного підрозділу комплексу.

                                                 23

За кошти місцевого бюджету протягом 2019-2020н.р. було залучено майже 600 тис.грн. з міського бюджету на капітальні ремонтиспортивної зали, центрального входу та харчоблоку, придбання сучасного обладнання для шкільної їдальні.

В тому числі, на втілення ключової реформи Міністерства освіти і науки «Нова українська школа» було витрачено 57 391 гриваню, з них:

 • 16 622 грн. – на забезпечення учнів 1-го класу дидактичним матеріалом;
 • 27 754  грн. – на придбання меблів для облаштування приміщення 1-го класу;
 • 13 015 грн. – придбано ноутбук.